Helsetjenesteassosierte infeksjoner – en trussel mot pasientsikkerheten i Europa

infografikk

Det anslås at det forekommer totalt 8,9 millioner helsetjenesteassosierte infeksjoner hvert år på sykehus og i langtidsinstitusjoner i Europa.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner – en trussel mot pasientsikkerheten i Europa

Hvis du vil endre infografikken, må du være oppmerksom på at du må installere skriftpakken (Meta Pro) før du åpner Illustrator- eller InDesign-filen. Ikke åpne AI-filen uten først å installere skriftene.
 
Hvis du endrer filen og installerer skriften, krever ECDC at du avinstallerer skriften etter å ha utført endringene siden ECDC ikke har tillatelse til å gi lisens for skriften.
 
Vi setter pris på at det ikke legges til grafiske elementer, med unntak av ekstra logoer. Vennligst ikke endre farger, mellomrom, oppsett eller skriftstørrelse (hvis ikke absolutt nødvendig). ECDC kan bidra med å dobbeltsjekke endringene.
 
Vennligst angi at ECDC er kilden til denne infografikken.