Antiobiotická rezistencia – rastúca hrozba pre zdravie ľudí

infografika

Zaťaženie infekciami spôsobenými baktériami rezistentnými na antibiotiká je porovnateľné so zaťažením, ktoré spolu predstavuje chrípka, tuberkulóza a HIV/AIDS.

Antiobiotická rezistencia – rastúca hrozba pre zdravie ľudí

Ak by ste chceli upraviť infografiku, upozorňujeme, že si budete musieť najprv nainštalovať Font package (Meta Pro) pred otvorením súboru Illustrator alebo InDesign. Neotvárajte súbor .ai bez nainštalovania písma.
 
Ak upravujete súbor a inštalujete písmo, ECDC vyžaduje, aby ste písmo po skončení úpravy odinštalovali, pretože ECDC nemôže udeľovať licenciu na písmo.
 
Veľmi uvítame, ak nebudete pridávať grafické prvky s výnimkou ďalších log. Nemeňte farby, riadkovanie, usporiadanie alebo veľkosť písma (ak to nie nevyhnutné). ECDC vám s radosťou úpravy skontroluje.
 
Nakoniec uveďte ECDC ako zdroj tejto infografiky.