Антибиотичната резистентност — все по-сериозна заплаха за човешкото здраве

инфографика

Всяка година 33 000 души умират от инфекции, предизвикани от резистентни към антибиотици бактерии. Това се равнява на общия брой пътници на повече от 100 средно големи самолета. Заболеваемостта от инфекции, причинени от резистентни към антибиотици бактерии, сред европейското население е съпоставима със заболеваемостта от грип, туберкулоза и ХИВ/СПИН, взети заедно.

Антибиотичната резистентност — все по-сериозна заплаха за човешкото здраве

Ако искате да промените инфографиката, имайте предвид, че трябва да инсталирате пакета с шрифтове (Meta Pro), преди да отворите файла в Illustrator или InDesign. Не отваряйте .ai файла, без първо да сте инсталирали шрифтовете.

Ако променяте файла и инсталирате шрифта, ECDC изисква да деинсталирате шрифта след извършване на промяната, тъй като ECDC няма право да дава лиценз за него.

Препоръчваме да не се добавят графични елементи, с изключение на допълнителни лога. Не променяйте цветовете, интервалите, организацията или размера на шрифта (ако не е абсолютно необходимо). ECDC с удоволствие ще провери промените.
В заключение, посочете ECDC като източника на инфографиката.