Najważniejsze przesłania dla młodych lekarzy i studentów

materiał informacyjny najważniejsze informacje materiał z zestawu narzędzi

Te przesłania należy uwzględnić jako uzupełnienie komunikatów przeznaczonych dla grup docelowych związanych z konkretną specjalizacją. 

 Co można zrobić

1.    Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi stosowania antybiotyków oraz profilaktyki i kontroli zakażeń istotnymi dla danej specjalizacji medycznej i stosować je w praktyce [uzgodnione stanowisko ekspertów].

2.    Jeśli lekarz przepisał pacjentowi antybiotyk, należy zapytać go o wskazania do stosowania, dawkę, drogę podania i czas trwania leczenia żeby sprawdzić, czy dane te są zgodne z wytycznymi dotyczącymi stosowania antybiotyków [69].

3.    W razie stwierdzenia przypadków nieprzestrzegania wytycznych lub protokołów przez pracowników szpitala należy zapytać ich o powody takiego postępowania i pomóc im zrozumieć, co robią źle [69] [uzgodnione stanowisko ekspertów]. 

4.    Przed przepisaniem antybiotyku należy [25,26,53,70] [uzgodnione stanowisko ekspertów]:
•    Poszukać wskazówek i zwrócić się z prośbą o radę do starszych stażem kolegów lub członków zespołu ds. antybiotykoterapii.
•    Sprawdzić lokalne, regionalne i krajowe dane epidemiologiczne.

5.    Wpisywać w karcie pacjenta informacje dotyczące wskazań do antybiotykoterapii, wyboru leku, dawki, drogi podania i czasu trwania leczenia [31,42,70,71]. 

6.    Odpowiedzieć sobie na podane niżej ważne pytania, aby móc zoptymalizować antybiotykoterapię. W razie wątpliwości zapytać członków zespołu ds. antybiotykoterapii [31,42,53,70,71]: 
a)    Czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo zakażenia bakteryjnego, a nie kolonizacji bakteryjnej lub zakażenia wirusowego?
b)    Czy przed rozpoczęciem antybiotykoterapii pobrano materiał na posiew?
c)    Czy zebrano informacje dotyczące niedawno stosowanych antybiotyków, uczulenia na leki, leczenia immunosupresyjnego, niedawnej hospitalizacji lub pobytu w zakładzie opiekuńczym, odbytej niedawno podróży poza granice Europy i wyników badań mikrobiologicznych z okresu ostatnich 3 miesięcy?
d)    Czy u pacjenta stwierdza się zakażenie, które odpowie na podanie antybiotyków?
Jeżeli tak:
i.    Czy pacjent przyjmuje właściwy antybiotyk/właściwe antybiotyki w odpowiedniej dawce i czy zastosowano prawidłową drogę podania?
ii.    Czy w leczeniu tego zakażenia można by było zastosować antybiotyk o węższym spektrum działania?
iii.    Jak długo pacjent powinien otrzymywać antybiotyk/antybiotyki?

7.    Upewnić się, że pacjenci (i członkowie ich rodzin) znają powody zastosowania antybiotykoterapii i rozumieją najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem antybiotyków, w tym [31,69] [uzgodnione stanowisko ekspertów]: 
a)    konieczność przyjmowania antybiotyków ściśle według wskazań lekarza; 
b)    zakaz odkładania antybiotyków z zamiarem zastosowania ich w późniejszym terminie;
c)    zakaz stosowania antybiotyków, które pozostały po wcześniejszej kuracji; oraz
d)    zakaz przekazywania przepisanych antybiotyków innym osobom.