Pamatinformācija jaunākajiem ārstiem un studentiem 

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

Ievērojiet šo pamatinformāciju papildus tai informācijai, kas attiecas uz konkrētajām Jūsu specializācijas jomas mērķa grupām. 

 Lietas, ko Jūs varat darīt

1.    Apgūstiet un izmantojiet visas antibiotiku lietošanas un infekciju profilakses un kontroles rekomendācijas, kas attiecas uz Jūsu specializācijas jomu [ekspertu vienošanās].

2.    Kad redzat, ka ir izrakstītas antibiotikas, pajautājiet speciālistam, kas šīs antibiotikas ir izrakstījis, par indikācijām, izvēli, devu, ievadīšanas veidu un ārstēšanas ilgumu, lai saprastu, vai tas notiek saskaņā ar antibiotiku lietošanas pamatnostādnēm [69].

3.    Ja redzat, ka slimnīcas vai veselības aprūpes iestādes darbinieki pārkāpj pamatnostādnes vai protokolus, pavaicājiet viņiem, kāpēc viņi tā rīkojas, un nodrošiniet rīkus, kas ļauj šiem darbiniekiem saprast, ko viņi dara nepareizi [69] [ekspertu vienošanās]. 

4.    Pirms antibiotiku izrakstīšanas [25,26,53,70] [ekspertu vienošanās]:
•    lūdziet pieredzējušāka kolēģa vai antibiotiku pārvaldības grupas locekļa ieteikumus un padomus;
•    pārbaudiet vietējos, reģionālos un nacionālos epidemioloģiskos datus.

5.    Pacienta kartē dokumentējiet norādes par ārstēšanu ar antibiotikām, zāļu izvēli, devu, ievadīšanas veidu un ārstēšanas ilgumu [31,42,70,71]. 

6.    Atbildiet uz šādiem galvenajiem jautājumiem, lai optimizētu antibiotiku terapiju. Ja rodas šaubas, sazinieties ar antibiotiku pārvaldības grupu [31,42,53,70,71]: 
a)    Vai pastāv liela baktēriju infekcijas iespējamība, nevis kolonizācija vai vīrusu infekcija?
b)    Vai pirms antibiotiku terapijas uzsākšanas ir paņemtas atbilstošās kultūras?
c)    Vai esat noskaidrojis(-usi) faktus, kas saistīti ar nesenu antibiotiku lietošanu, alerģiju pret zālēm, imunitāti nomācošas terapijas lietošanu, nesen veiktu hospitalizāciju vai institucionalizāciju, nesenu ceļojumu ārpus Eiropas, kā arī mikrobioloģiskos rezultātus iepriekšējo trīs mēnešu laikā?
d)    Vai pacientam ir infekcija, kas reaģēs uz antibiotikām?
Ja jā:
i.    Vai pacientam ir izvēlētas pareizās antibiotikas, pareizā deva un pareizais ievadīšanas veids?
ii.    Vai infekcijas ārstēšanai varētu izmantot antibiotikas ar šaurāku spektru?
iii.    Cik ilgi pacientam jāsaņem antibiotikas?

7.    Pārliecinieties, ka pacienti (un viņu ģimenes locekļi) saprot antibiotiku terapijas iemeslu un galvenos norādījumus, kas saistīti ar antibiotiku lietošanu, tostarp [31,69] [ekspertu vienošanās]: 
a)    lietot antibiotikas tieši tā, kā norādīts; 
b)    nekad neglabāt antibiotikas vēlākai lietošanai;
c)    nekad nelietot antibiotikas no iepriekšējām ārstēšanas reizēm; kā arī
d)    nekad neatdot pāri palikušās antibiotikas citiem.