Hovedbudskaber til yngre læger og studerende 

informationsmateriale hovedbudskaber værktøjssætmateriale

Tag disse budskaber i betragtning ud over dem, der gælder for de særlige målgrupper inden for dit speciale. 

Hvad du kan gøre:

1.    Sæt dig ind i og anvende alle de anbefalinger for brug af antibiotika, infektionsforebyggelse og  bekæmpelse, der er relevante for dit speciale [ekspertkonsensus].

2.    Når du ser, at der er ordineret et antibiotikum, spørg den ordinerende læge om indikation, præparatvalg, dosis, administrationsvej og behandlingsvarighed for at få at vide, om retningslinjerne for antibiotika [69] er fulgt

3.    Hvis du ser medarbejdere på hospitalet eller behandlingsstedet, der overtræder retningslinjerne eller protokollerne, spørg dem, hvorfor de gør det, og give dem værktøjer til at forstå, hvad de gør forkert [69] [ekspertkonsensus] 

4.    Før du ordinerer et antibiotikum, skal du [25,26,53,70] [ekspertkonsensus]:
•    søge råd og vejledning hos en ældre kollega eller et medlem af teamet til antibiotikaforvaltning
•    sætte dig ind i lokale, regionale og nationale epidemiologiske data.

5.    Dokumenter indikationen for antibiotikabehandling, præparatvalg, dosis, administrationsvej og behandlingsvarighed i patientskemaet [31,42,70,71] 

6.    Besvar følgende hovedspørgsmål for at optimere antibiotikabehandlingen. I tvivlstilfælde kan du kontakte antibiotikaforvaltningsteamet [31,42,53,70,71]: 
a)    Er der stor sandsynlighed for, at det er en bakteriel infektion frem for kolonisering eller en virusinfektion?
b)    Er der taget passende prøver til dyrkning før initiering af antibiotikabehandlingen?
c)    Har du tjekket vedrørende nylig anvendelse af antibiotika, lægemiddelallergi, immunosuppressiv behandling, nylig indlæggelse eller institutionalisering, nylige rejser uden for Europa, og mikrobiologiske resultater for de foregående tre måneder?
d)    Har patienten en infektion, der vil respondere på antibiotika?
Hvis ja:
i.    Får patienten den korrekte antibiotiske behandling i korrekt dosis og ad den korrekte administrationsvej?
ii.    Kan der anvendes et mere smalspektret antibiotikum til behandling af infektionen?
iii.    Hvor længe bør antibiotikabehandlingen vare?

7.    Sørg for, at patienter (og pårørende) har kendskab til grunden til antibiotikabehandlingen og hovedaspekterne af anvendelse af antibiotika, herunder [31,69] [ekspertkonsensus]: 
a)   at tage antibiotika nøjagtigt som foreskrevet 
b)   at aldrig gemme antibiotika til senere brug
c)   at aldrig bruge antibiotika, der er tilovers fra tidligere behandlinger
d)   at aldrig dele antibiotikarester med andre personer.