Основни послания за младши лекари и студенти

информационен материал основни послания материал за инструментариум

В допълнение към горните послания за конкретните целеви групи, които са свързани с вашата област на специализация, разгледайте следните: 

Нещата, които можете да направите

1.    Научете и прилагайте всички препоръки за употребата на антибиотици и профилактиката на инфекции, както и препоръките за контрол, които са от значение за вашата област на специализация [експертен консенсус].

2.    Когато забележите предписан антибиотик, попитайте лекуващия лекар за показанието, избора, дозата, начина на приложение и продължителността на лечението, за да разберете дали е в съответствие с указанията за антибиотиците [69].

3.    Ако смятате, че членове на персонала в болницата или в здравните заведения нарушават указанията или протоколите, попитайте ги защо го правят и им осигурете средства, за да разберат какво вършат погрешно [69] [експертен консенсус]. 

4.    Преди да предпишете антибиотик, трябва да [25,26,53,70] [експертен консенсус]:
•    потърсите насоки и съвети от по-старши колега или от член на екипа за управление на употребатана антибиотици;
•    проверите местните, регионалните и националните епидемиологични данни.

5.    Записвайте в медицинския картон на пациента показанието за антибиотичното лечение, избора на лекарство, дозата, начина на приложение и продължителността на лечението [31,42,70,71]. 

6.    Отговорете на следните важни въпроси, за да оптимизирате антибиотичната терапия. Ако имате съмнения, консултирайте се с екипа за управление на употребата на антибиотици [31,42,53,70,71]: 
1)    има ли висока вероятност за бактериална инфекция, а не за колонизация или вирусна инфекция?
2)    взети ли са подходящи култури преди започване на антибиотичната терапия?
3)    проверили ли сте за скорошна употреба на антибиотици, лекарствени алергии, използване на имуносупресивна терапия, скорошна хоспитализация или престой в здравно заведение, скорошни пътувания извън Европа и резултати от микробиологията за предходните 3 месеца?
4)    има ли пациентът инфекция, която реагира на антибиотици?
Ако има инфекция:
i.    дали пациентът приема правилния антибиотик(ци), правилната доза и правилния начин на приложение?
ii.    може ли да се използва антибиотик с по-тесен спектър за лечение на инфекцията?
iii.    колко време пациентът трябва да приема антибиотика(ците)?

7.    Уверете се, че пациентите (и техните семейства) разбират причините за антибиотичната терапия и важните въпроси, свързани с употребата на антибиотици, включително [31,69] [експертен консенсус]: 
1)    да се приемат антибиотиците точно както е предписано; 
2)    никога да не се съхраняват антибиотици за употреба по-късно;
3)    никога да не се използват антибиотици от предишни лечения; 
4)    никога да не се дават неизразходвани антибиотици на други хора.