Kernboodschappen voor alle voorschrijvers

kernboodschappen

Wat kunt u doen? 

1.    Stel u op de hoogte van alle aanbevelingen voor antibioticagebruik en infectiepreventie en -bestrijding die voor uw specialisatie relevant zijn en pas deze toe [consensus onder deskundigen].

2.    Als u ziet dat medewerkers in het ziekenhuis of de zorginstelling zich niet houden aan richtlijnen of protocollen, vraag hun dan wat daarvan de reden is en maak hun met hulpmiddelen duidelijk wat ze fout doen [69] [consensus onder deskundigen].

3.    Blijf op de hoogte van lokale antibioticaresistentiepatronen op uw afdeling, uw ziekenhuis en in de gemeenschap [31] [consensus onder deskundigen]. 

4.    Bij twijfel voordat u een antibioticum voorschrijft, moet u [25,26,53,70] [consensus onder deskundigen]:
•    lokale, regionale en nationale epidemiologische gegevens raadplegen;
•    een meerdere of een lid van het antibioticabeheerteam om raad en advies vragen.

5.    Zorg ervoor dat er op passende wijze kweken worden genomen en naar het microbiologische laboratorium worden gestuurd alvorens met antibiotica te starten [31,42,70,71].

6.    Start alleen behandeling met antibiotica als er bewijs is voor een bacteriële infectie en behandel geen kolonisatie [31,72].

7.    Vermijd onnodige antibioticaprofylaxe [31,73].

8.    Begin voor patiënten met ernstige infecties zo snel mogelijk met effectieve antibioticabehandeling [31,74]. 

9.    Documenteer de indicatie van de antibioticabehandeling, geneesmiddelkeuze, dosis, toedieningsweg en duur van de behandeling in het patiëntendossier [31,42,70,71]. 

10.    Doe regelmatig mee aan opleidingscursussen en bijeenkomsten die ondersteuning bieden bij de uitvoering in het ziekenhuis van a) verstandig gebruik van antibiotica, b) evidence-based lokale antibioticarichtlijnen en c) infectiepreventie- en -bestrijdingsmaatregelen [52,53].

11.    Beantwoord de volgende kernvragen bij herbeoordeling van antibioticatherapie na 48-72 uur (of zodra de microbiologische uitslagen bekend zijn) [42,70]: 
Heeft de patiënt een infectie die zal reageren op antibiotica?
Zo ja:
i.    Krijgt de patiënt het juiste antibioticum/de juiste antibiotica in de juiste dosis en via de juiste toedieningsweg?
ii.    Kan een antibioticum met een smaller spectrum worden gebruikt om de infectie te behandelen?
iii.    Hoe lang moet de patiënt het antibioticum/de antibiotica gebruiken?