Pamatinformācija, kas attiecas uz visiem speciālistiem, kuri izraksta zāles

būtiskākie vēstījumi

Lietas, ko Jūs varat darīt 

1.    Apgūstiet un pielietojiet visas antibiotiku lietošanas un infekciju profilakses un kontroles rekomendācijas, kas attiecas uz Jūsu specializācijas jomu [ekspertu vienošanās].

2.    Ja redzat, ka slimnīcas vai veselības aprūpes iestādes darbinieki pārkāpj pamatnostādnes vai protokolus, pavaicājiet viņiem, kāpēc viņi tā rīkojas, un nodrošiniet rīkus, kas ļautu šiem darbiniekiem saprast, ko viņi dara nepareizi [69] [ekspertu vienošanās].

3.    Paturiet prātā vietējos antibiotiku rezistences modeļus, kas pastāv Jūsu nodaļā, slimnīcā un sabiedrībā [31] [ekspertu vienošanās]. 

4.    Ja rodas šaubas pirms antibiotiku izrakstīšanas [25,26,53,70] [ekspertu vienošanās]:
•    pārbaudiet vietējos, reģionālos un nacionālos epidemioloģiskos datus;
•    lūdziet pieredzējušāka kolēģa vai antibiotiku pārvaldības grupas locekļa ieteikumus un padomus.

5.    Pirms antibiotiku lietošanas uzsākšanas pārliecinieties, ka kultūras tiek pareizi paņemtas un nosūtītas mikrobioloģijas laboratorijai [31,42,70,71].

6.    Ārstēšanu ar antibiotikām sāciet tikai tad, ja ir bakteriālas infekcijas pazīmes, un neārstējiet kolonizāciju [31,72].

7.    Izvairieties no nevajadzīgas profilakses ar antibiotiku terapiju [31,73].

8.    Pacientiem ar smagām infekcijām pēc iespējas ātrāk uzsāciet efektīvu antibiotiku terapiju [31,74]. 

9.    Pacienta kartē dokumentējiet norādes par ārstēšanu ar antibiotikām, zāļu izvēli, devu, ievadīšanas veidu un ārstēšanas ilgumu [31,42,70,71]. 

10.    Regulāri piedalieties apmācības kursos un sanāksmēs, kurās tiek veicināts, lai slimnīcās tiktu ieviests turpmāk uzskaitītais: a) piesardzīga antibiotiku lietošana, b) uz pierādījumiem balstītas vietējās antibiotiku lietošanas pamatnostādnes, un c) infekciju profilakses un kontroles pasākumi [52,53].

11.    Atkārtoti novērtējiet antibiotiku terapiju pēc 48-72 stundām (vai tiklīdz ir pieejami mikrobioloģiskie rezultāti) un atbildiet uz šādiem galvenajiem jautājumiem [42,70]: 
Vai pacientam ir infekcija, kas reaģēs uz antibiotikām?
Ja jā:
i.    Vai pacientam ir izvēlētas pareizās antibiotikas, pareizā deva un pareizais ievadīšanas veids?
ii.    Vai infekcijas ārstēšanai varētu izmantot antibiotikas ar šaurāku spektru?
iii.    Cik ilgi pacientam jāsaņem antibiotikas?