Keskeiset viestit kaikille lääkemääräysten antajille

keskeiset viestit

Mitä sinä voit tehdä 

1.    Tutustu kaikkiin antibioottien käyttöä ja sairaalahygieniaa ja infektioiden torjuntaa koskeviin suosituksiin, jotka koskevat omaa erikoisalaasi, ja noudata niitä [asiantuntijakonsensus].

Jos havaitset sairaalan tai terveydenhuollon toimintayksikön henkilökunnan jäsenen toimivan näiden ohjeiden tai käytäntöjen vastaisesti, kysy heiltä, miksi he tekevät niin, ja tarjoa heille aineistoa tai työkaluja, jotka auttavat heitä ymmärtämään, mitä he tekevät väärin [69] [asiantuntijakonsensus].

2.    Tiedosta paikallinen antibioottiresistenssitilanne omalla osastollasi, sairaalassasi ja yhteisössäsi [31] [asiantuntijakonsensus]. 

3.    Jos epäilet antibiootin määräämistä[25,26,53,70] [asiantuntijakonsensus]:
•    tarkista paikalliset, alueelliset ja kansalliset epidemiologiset tiedot
•    kysy neuvoa vanhemmalta kollegalta tai antibioottien käytön hallintatiimin jäseneltä.

4.    Varmista, että viljelyt on otettu asianmukaisesti ja lähetetty mikrobiologiseen laboratorioon ennen antibioottihoidon aloittamista [31,42,70,71].

5.    Aloita antibioottihoito vain, jos bakteeri-infektiosta on näyttöä, äläkä hoida kantajuutta [31,72].

6.    Vältä tarpeetonta antibioottiprofylaksiaa [31,73].

7.    Jos potilaalla on vaikea infektio, aloita tehokas antibioottihoito mahdollisimman pian [31,74]. 

8.    Kirjaa potilaskertomukseen antibioottihoidon käyttöaihe, valittu lääke, annostus, antotapa ja hoidon kesto [31,42,70,71]. 

9.    Osallistu säännöllisesti koulutuksiin ja kokouksiin, jotka tukevat seuraavien kohtien käyttöönottoa sairaalassa: a) antibioottien vastuullinen käyttö, b) näyttöön pohjaava paikallinen antibioottiohjeistus ja c) sairaalahygienia ja infektioiden torjuntatoimenpiteet [52,53].

10.    Vastaa seuraaviin keskeisiin kysymyksiin, kun arvioit uudelleen antibioottihoitoa 48–72 tunnin kuluessa (tai heti kun mikrobiologiset tulokset ovat saatavilla) [42,70]: 
Onko potilaalla infektio, joka reagoi antibiootteihin?
Jos kyllä:
i.    Onko potilaalla oikea antibiootti (oikeat antibiootit), oikea annos ja oikea antotapa?
ii.    Voisiko infektion hoitoon käyttää kapeakirjoisempaa antibioottia?
iii.    Kuinka kauan potilaan pitäisi saada tätä antibioottia (näitä antibiootteja)?