Põhisõnumid haiglaarstidele

põhisõnumid

Mida saate teha? 

1.    Tutvuge oma erialaste antibiootikumide kasutamise ja infektsioonide ennetamise ja tõrje soovitustega ning kohaldage neid [ekspertide konsensus].

2.    Kui märkate, et haigla või tervishoiuasutuse töötaja rikub suuniseid või eeskirju, küsige selgitust ja pakkuge abivahendeid, et ta mõistaks, mida ta tegi valesti [69] [ekspertide konsensus].

3.    Olge teadlik oma osakonna, haigla ja kogukonna kohalikest antibiootikumiresistentsuse suundumustest [31] [ekspertide konsensus]. 

4.    Kui kahtlete enne antibiootikumi määramist, tehke järgmist [25,26,53,70] [ekspertide konsensus]:
•    uurige kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke epidemioloogiaandmeid;
•    küsige juhiseid ja nõuandeid vanematelt kolleegidelt või antibiootikumikava rühma liikmelt.

5.    Enne antibiootikumravi alustamist veenduge, et külvid on õigesti võetud ja saadetud mikrobioloogialaborisse [31,42,70,71].

6.    Alustage antibiootikumravi üksnes siis, kui on tõendatud bakterinfektsioon, ärge ravige kolonisatsiooni [31,72].

7.    Vältige ebavajalikku antibiootikumprofülaktikat [31,73].

8.    Alustage raske infektsiooniga patsientide tõhusat antibiootikumravi võimalikult ruttu [31,74]. 

9.    Dokumenteerige patsiendikaardil antibiootikumravi näidustused, valitud ravim, annus, manustamisviis ja ravi kestus [31,42,70,71]. 

10.    Osalege regulaarselt koolitustel ja koosolekutel, mis toetavad haiglas a) antibiootikumide mõistlikku kasutamist, b) tõenduspõhiste kohalike antibiootikumikasutuse suuniste rakendamist ja c) infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmeid [52,53].

11.    Antibiootikumravi uuesti hindamisel 48–72 tunni möödudes (või kohe pärast mikrobioloogiliste tulemuste saamist) vastake järgmistele põhiküsimustele [42,70]. 
Kas patsiendil on infektsioon, mis allub antibiootikumravile?
Kui jah, siis
i.    kas patsiendile on määratud õige(d) antibiootikum(id), õige annus ja õige manustamisviis?
ii.    kas infektsiooni ravimiseks võiks kasutada kitsama toimespektriga antibiootikumi?
iii.    kui kaua peaks patsient antibiootikumi (antibiootikume) saama?