Klíčová sdělení významná pro všechny předepisující lékaře

klíčové informace

Co můžete udělat 

1.    Osvojte si a používejte veškerá doporučení týkající se používání antibiotik a prevence a kontroly infekcí, která platí ve vaší oblasti specializace [konsensus expertů].

2.    Pokud se v nemocnici či zdravotnickém zařízení setkáte s členy personálu porušujícími pokyny či protokoly, požádejte je o vysvětlení a poskytněte jim nástroje umožňující pochopit, co dělají nesprávně [69] [konsensus expertů].

3.    Mějte neustále na paměti místní vzorce antibiotické rezistence na svém oddělení, ve své nemocnici i v komunitě [31] [konsensus expertů]. 

4.    Pokud máte před předepsáním antibiotika pochybnosti, měl(a) byste [25,26,53,70] [konsensus expertů]:
•    zkontrolovat místní, regionální a vnitrostátní epidemiologické údaje;
•    vyhledat vedení a radu zkušeného kolegy či člena týmu pro dohled nad používáním antibiotik.

5.    Zajistěte, aby před zahájením užívání antibiotik byly vhodně odebrány kultivace a aby byly odeslány do mikrobiologické laboratoře [31,42,70,71].

6.    Antibiotickou léčbu zahajujte pouze tehdy, jestliže existují důkazy o bakteriální infekci, a nelečte kolonizaci [31,72].

7.    Vyvarujte se zbytečné antibiotické profylaxe [31,73].

8.    U pacientů se závažnými infekcemi zahajte účinnou antibiotickou léčbu co nejdříve [31,74]. 

9.    Zdokumentujte indikaci antibiotické léčby, volbu léčiva, dávku, cestu podání a dobu trvání léčby v pacientově chorobopisu [31,42,70,71]. 

10.    Pravidelně se zúčastňujte vzdělávacích kurzů a setkání, která v nemocnici podporují zavádění: a) uvážlivého používání antibiotik, b) místních pokynů pro používání antibiotik založených na důkazech a c) opatření pro prevenci a kontrolu infekcí [52,53].

11.    Po 48–72 hodinách (nebo jakmile jsou dostupné mikrobiologické výsledky) přehodnoťte antibiotickou terapii a zodpovězte si následující klíčové otázky [42,70]: 

Má pacient infekci, která bude reagovat na antibiotika?
Pokud ano:
i.    Dostává pacient správné antibiotikum/antibiotika, správnou dávku a je použita správná cesta podání?
ii.    Lze k léčbě infekce použít antibiotikum s užším spektrem?
iii.    Jak dlouho by pacient měl antibiotikum/antibiotika dostávat?