Основни послания, подходящи за всички лекари, предписващи лекарства

основни послания

Нещата, които можете да направите

1.    Научете и прилагайте всички препоръки за употребата на антибиотици и профилактиката на инфекции, както и препоръките за контрол, които са от значение за вашата област на специализация [експертен консенсус].

2.    Ако смятате, че членове на персонала в болницата или в здравните заведения нарушават указанията или протоколите, попитайте ги защо го правят и им осигурете средства, за да разберат какво вършат погрешно [69] [експертен консенсус].

3.    Запознайте се с местните модели за резистентност към антибиотици във вашето отделение, вашата болница и в общността [31] [експертен консенсус]. 

4.    Ако имате съмнения дали да предпишете антибиотик, трябва да [25,26,53,70] [експертен консенсус]:
•    проверите местните, регионалните и националните епидемиологични данни;
•    потърсите насоки и съвети от по-старши колега или от член на екипа за управление на употребата на антибиотици.

5.    Преди да започнете лечение с антибиотик, уверете се, че културите са взети по подходящ начин и са изпратени в микробиологичната лаборатория [31,42,70,71].

6.    Започнете антибиотично лечение само ако има доказателство за бактериална инфекция и не лекувайте колонизацията [31,72].

7.    Избягвайте ненужната антибиотична профилактика [31,73].

8.    При пациенти с тежки инфекции започнете ефективно антибиотично лечение на възможно най-ранен етап [31,74]. 

9.    Записвайте в медицинския картон на пациента показанието за антибиотичното лечение, избора на лекарство, дозата, начина на приложение и продължителността на лечението [31,42,70,71]. 

10.    Участвайте редовно в обучителни курсове и срещи, които насърчават прилагането в болницата на: а) разумна употреба на антибиотици; б) основани на доказателства местни указания за антибиотиците; и в) мерки за профилактика и контрол на инфекциите [52,53].

11.    Когато преразглеждате антибиотичната терапия след 48—72 часа, отговорете на следните важни въпроси (или веднага след като са излезли микробиологичните резултати) [42,70]: 
Има ли пациентът инфекция, която реагира на антибиотици?
Ако има инфекция:
i.    дали пациентът приема правилния антибиотик, правилната доза и правилния начин на приложение?
ii.    може ли да се използва антибиотик с по-тесен спектър за лечение на инфекцията?
iii.    колко време пациентът трябва да приема антибиотика?