Verktygslåda för att delta i sociala medier för att uppmuntra återhållsam användning av antibiotika

kommunikationsverktyg

Detta är sammanfattningen av vägledningsdokumentet som bygger på forskning om aktiviteter inom sociala medier i samband med användning av antibiotika på EU-nivå, liksom på en enkätundersökning om EAAD-partnerorganisationers aktiviteter inom sociala medier. Forskningen visade att det på de sociala medierna redan förekommer vissa aktiviteter inom återhållsam användning av antibiotika och att en del potentiella opinionsbildare träder fram.

På grundval av forskningen och enkätundersökningen föreslås i detta dokument aktiviteter inom de sociala medierna som kan genomföras som ett led i nationella kampanjer om återhållsam användning av antibiotika som vänder sig till allmänheten, läkare inom primärvården och på sjukhusen.