Komplet informativnega gradiva za vključitev družabnih medijev v spodbujanje preudarne rabe antibiotikov

nabor komunikacijskih orodij

To je povzetek dokumenta z navodili, ki temeljijo na raziskovanju dejavnosti družbenih medijev, povezanih z rabo antibiotikov na ravni EU, kakor tudi na raziskavi dejavnosti družbenih medijev partnerskih organizacij Evropskega dneva ozaveščanja o antibiotikih. Raziskave so pokazale, da na družbenih medijih že potekajo dejavnosti na področju preudarne rabe antibiotikov in da se že pojavlja nekaj potencialnih oblikovalcev javnega mnenja.

Ob upoštevanju teh raziskav pričujoči dokument predlaga dejavnosti družbenih medijev, ki jih je mogoče uvesti kot del nacionalnih kampanj o preudarni rabi antibiotikov, namenjenih splošni javnosti, zdravnikom, ki predpisujejo zdravila v osnovnem zdravstvenem varstvu, in tistim, ki jih predpisujejo v bolnišnicah.