Súbor materiálov na zapojenie sociálnych médií do kampane na účely podpory rozvážneho užívania antibiotic

komunikačný súbor nástrojov

Tento dokument je súhrnom usmerňovacieho dokumentu, ktorý vychádza z výsledkov výskumu o aktivite v sociálnych médiách v súvislosti s používaním antibiotík na úrovni EÚ, ako aj prieskumu aktivít partnerských organizácií EAAD v sociálnych médiách. Výskumom sa preukázalo, že v rámci sociálnych médií už prebiehajú činnosti zamerané na rozvážne používanie antibiotík a že sa objavuje aj niekoľko potenciálnych vplyvných subjektov.

Na základe výsledkov výskumu a prieskumu sú v tomto dokumente navrhnuté činnosti v sociálnych médiách, ktoré by sa mohli uskutočniť ako súčasť vnútroštátnych kampaní zameraných na rozvážne používanie antibiotík. Tie by mohli oslovovať verejnosť a predpisujúcich lekárov pôsobiacich tak v rámci základnej, ako aj nemocničnej starostlivosti.