Zestaw materiałów do promowania racjonalnego stosowania antybiotyków poprzez media społecznościowe

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Oto streszczenie wytycznych opartych na badaniach dotyczących działań w mediach społecznościowych związanych ze stosowaniem antybiotyków w UE oraz na wynikach sondażu dotyczącego działań w mediach społecznościowych podejmowanych przez organizacje partnerskie Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. W badaniach wykazano, że w mediach społecznościowych podjęto już pewne działania dotyczące racjonalnego stosowania antybiotyków i że pojawiają się pierwsi potencjalni liderzy.

W ślad za badaniami i sondażem wytyczne proponują działania w mediach społecznościowych, które można podjąć jako część krajowych kampanii na rzecz racjonalnego stosowania antybiotyków, skierowanych do ogółu społeczeństwa, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy w szpitalach.