Verktøy for bruk av sosiale medier til å fremme fornuftig bruk av antibiotika

kommunikasjonsverktøykasse

Dette er et sammendrag av veiledningsdokumentet som er basert på forskning på aktiviteter i sosiale medier når det gjelder antibiotikabruk på EU-plan samt på en undersøkelse av hvordan partnerorganisasjonene i EAAD bruker sosiale medier. Forskningen viste at det allerede er noe aktivitet i sosiale medier når det gjelder fornuftig bruk av antibiotika, og at man ser omrisset av et par potensielle påvirkningskilder.

På grunnlag av forskningen og undersøkelsen legges det i dette dokumentet fram forslag til aktiviteter i sosiale medier som kan brukes som et ledd i en nasjonal kampanje for fornuftig bruk av antibiotika rettet mot befolkningen generelt og leger i primærhelsetjenesten og i sykehus.