Informavimo priemonių rinkinys naudotis socialine žiniasklaida skatinant apgalvotą antibiotikų vartojimą

komunikacijos priemonių rinkinys

Tai yra rekomendacinio dokumento santrauka. Dokumentas parengtas remiantis socialinės žiniasklaidos priemonėse vykdomos veiklos, susijusios su antibiotikų vartojimu ES, moksliniais tyrimais ir organizacijų, kurios yra ESAD partnerės, socialinės žiniasklaidos priemonėse vykdomos veiklos tyrimu. Atlikus mokslinius tyrimus nustatyta, kad socialinės žiniasklaidos priemonėse jau vykdoma tam tikra su racionaliu antibiotikų vartojimu susijusi veikla ir kad ryškėja keli galimi veiksniai, kurie ateityje darys įtaką šioje srityje.

Atsižvelgiant į mokslinius tyrimus ir apklausą, šiame dokumente siūloma, kokios veiklos būtų galima imtis socialinės žiniasklaidos priemonėse vykdant nacionalines racionalaus antibiotikų vartojimo kampanijas, kad būtų patrauktas plačiosios visuomenės ir vaistus išrašančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų bei ligoninių gydytojų dėmesys.