Komplet informativnog materijala za uključivanje društvenih medija u promicanje razumne uporabe antibiotika

komunikacijski materijal

Ovaj dokument donosi sažetak smjernica koje se temelje na istraživanju aktivnosti društvenih medija povezanih s uporabom antibiotika na razini EU-a, kao i na ispitivanju aktivnosti društvenih medija partnerskih organizacija EAAD-a. Istraživanje je pokazalo da već postoje određene aktivnosti u društvenim medijima o razumnoj uporabi antibiotika, te da je prisutno nekoliko potencijalnih utjecaja.

Nakon provedenog istraživanja i ispitivanja, ovaj dokument donosi prijedloge aktivnosti u društvenim medijima koje se mogu poduzeti kao dio nacionalnih kampanja za razumnu uporabu antibiotika sa ciljem informiranja opće populacije, a prvenstveno liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i propisivača u bolnicama.