Keskustelu potilaan kanssa

tiedotusaineisto työkalupakin aineisto

Ohjeena ja tukena perusterveydenhuollossa toimiville lääkemääräysten antajille, joiden potilaat saattavat painostaa heitä määräämään antibiootteja, on olemassa malli potilaan kanssa käytävää keskustelua varten. Tämä malli on laadittu saatavilla olevan tutkimustiedon pohjalta. Mallilla pyritään myös edistämään asianmukaista antibioottien käyttöä. Mallia voi käyttää tietolehtisenä tai muistutuskorttina tutkimushuoneen pöydällä.

Lataa

Thumbnail
Potilasesite - FI - [PDF-561.52 KB]
Potilasesite - Lataa kaikki mallitiedostot - FI - [ZIP-11.49 MB]