Oheisaineisto sosiaalisen median käyttöön

viestinnän työkalupakki

Tämä on yhteenveto ohjeista, jotka perustuvat EU-tasolla tehtyyn selvitykseen antibioottien käytön käsittelystä sosiaalisessa mediassa ja EAAD:n kumppaniorganisaatioiden toiminnasta sosiaalisessa mediassa tehtyyn kartoitukseen. Selvitys osoitti, että antibioottien vastuullisesta käytöstäkeskustellaan jo jonkin verran sosiaalisessa iassaja että joitakin mahdollisia vaikuttajia on nousemassa esiin.

Selvitysten pohjalta ehdotetaankin, että sosiaalista mediaa käytettäisiin osana kansallisia kampanjoita. Kohderyhminä olisivat kansalaiset (suuri yleisö) sekä lääkemääräysten kirjoittajat perusterveydenhuollossa ja sairaaloissa.