Λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη – απειλή για την ασφάλεια των ασθενών στην Ευρώπη

γραφικό πληροφοριών

Στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία και τους χώρους μακροχρόνιας περίθαλψης εκτιμάται ότι κάθε χρόνο εκδηλώνονται συνολικά 8,9 εκατομμύρια περιστατικά λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη – απειλή για την ασφάλεια των ασθενών στην Ευρώπη

Για να τροποποιήσετε την αφίσα χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά Meta Pro προτού ανοίξετε το αρχείο σε περιβάλλον Illustrator ή InDesign. Μην ανοίγετε το αρχείο .ai χωρίς να έχετε πρώτα εγκαταστήσει τη γραμματοσειρά.

Εάν εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά και τροποποιήσετε το αρχείο, μετά την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων πρέπει να την απεγκαταστήσετε διότι το ECDC δεν είναι εξουσιοδοτημένο να χορηγεί δικαιώματα χρήσης της γραμματοσειράς.

Η προσθήκη γραφικών, εκτός από λογότυπα, πρέπει να αποφεύγεται. Μην αλλάζετε τα χρώματα, το διάστιχο, τη διάταξη ή το μέγεθος των χαρακτήρων (εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο). Το ECDC ελέγχει τις τροποποιήσεις.

Τέλος, μην παραλείπετε να αναφέρετε το ECDC ως πηγή της αφίσας.