Værktøjer til brug af sociale medier til fremme af forsigtig brug af antibiotika

kommunikationsværktøjssæt

Denne sammenfatning af vejledningen bygger på undersøgelser af aktiviteten i de sociale medier vedrørende brug af antibiotika på EU-niveau samt et rundspørge om EAAD’s partnerorganisationers aktiviteter i sociale medier. Undersøgelsen viste, at der allerede er en del aktivitet i sociale medier vedrørende forsigtig brug af antibiotika, og at der tegner sig enkelte potentielle meningsdannere.

Som opfølgning på undersøgelsen og rundspørget indeholder dette dokument forslag til nogle aktiviteter i sociale medier, der kan iværksættes som en del af de nationale kampagner for forsigtig brug af antibiotika, hvis målgrupper er offentligheden, praktiserende læger og hospitalslæger.