Informační materiály pro zapojení sociálních médií do propagace uvážlivého používání antibiotic

sada komunikačních nástrojů

Tento dokument představuje shrnutí pokynů, které vycházejí z výsledků výzkumu aktivit v rámci sociálních médií v souvislosti s používáním antibiotik na úrovni EU, jakož i z výsledků průzkumu aktivit v rámci sociálních médií partnerských organizací EAAD. Z výzkumu vyplynulo, že v sociálních médiích lze již zaznamenat aktivity zaměřené na uvážlivé používání antibiotik a že se profiluje několik autorit, které by mohly mít vliv na chování a rozhodování jiných osob.

Na základě výsledků výzkumu a uvedeného průzkumu navrhuje tento dokument aktivity v sociálních médiích, jež by se mohly provádět v rámci národních kampaní za uvážlivé používání antibiotik a které by byly zaměřeny na širokou veřejnost a předepisující lékaře v rámci primární i nemocniční péče.