Вътреболничните инфекции — заплаха за безопасността на пациентите в Европа

инфографика

Изчислено е, че ежегодно в болниците и заведенията за дългосрочни грижи в Европа, взети заедно, възникват общо 8,9 млн. ВБИ.

Вътреболничните инфекции —  заплаха за безопасността на пациентите в Европа

Ако искате да промените инфографиката, имайте предвид, че трябва да инсталирате пакета с шрифтове (Meta Pro), преди да отворите файла в Illustrator или InDesign. Не отваряйте .ai файла, без първо да сте инсталирали шрифтовете.

Ако променяте файла и инсталирате шрифта, ECDC изисква да деинсталирате шрифта след извършване на промяната, тъй като ECDC няма право да дава лиценз за него.

Препоръчваме да не се добавят графични елементи, с изключение на допълнителни лога. Не променяйте цветовете, интервалите, организацията или размера на шрифта (ако не е абсолютно необходимо). ECDC с удоволствие ще провери промените.
В заключение, посочете ECDC като източника на инфографиката.