Pogovor z bolnikom

informativno gradivo komplet informativnega gradiva

Primer pogovora z bolnikom, ki temelji na razpoložljivih dokazih, je lahko v pomoč zdravnikom, ki predpisujejo zdravila v osnovnem zdravstvenem varstvu in se srečujejo s pritiski bolnikov, ki zahtevajo antibiotike, bolnike pa spodbuja k ustrezni rabi antibiotikov. Uporablja se lahko kot povzetek dejstev ali namizni opomnik med zdravniškimi pregledi.