Συζήτηση με τον ασθενή

ενημερωτικό υλικό υλικό του πακέτου

Οι συνταγογραφούντες οικογενειακοί γιατροί, οι οποίοι συχνά γίνονται αποδέκτες επίμονων αιτημάτων των ασθενών για συνταγογράφηση αντιβιοτικών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως υπόδειγμα και βοήθημα το παράδειγμα συζήτησης με τον ασθενή, το οποίο προωθεί την κατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών.

Σχετικό περιεχόμενο