Patientdialog

informationsmateriale værktøjssætmateriale

En vejledning, som bygger på tilgængelig dokumentation, og som kan vejlede og hjælpe læger i den primære sundhedstjeneste i tilfælde af patientpres vedrørende antibiotika. Formålet er at fremme en hensigtsmæssig brug af antibiotika blandt patienter. Den kan anvendes som et faktablad eller som en huskeseddel i forbindelse med konsultationer.

Download

Thumbnail
Patientdialog - DA - [PDF-561.52 KB]