Mesaje-cheie pentru specialiștii în prevenirea și controlul infecțiilor și epidemiologii din spital

material informativ mesaje-cheie material din setul de instrumente

Atribuții

1.    Atribuția dumneavoastră este de a vă asigura că elementele fundamentale ale programului de prevenire și control al infecțiilor din spital sunt puse în aplicare [82,84,85] [consens al experților]. Acestea includ:
a)    educație și formare, 
b)    politici și proceduri, 
c)    tehnici aseptice și intervenții clinice,
d)    igiena mâinilor, 
e)    decontaminarea instrumentelor și a echipamentelor, 
f)    decontaminarea mediului, 
g)    siguranța apei, 
h)    vaccinarea lucrătorilor din domeniul sănătății, și sănătatea ocupațională, 
i)    comunicarea cu organizațiile de sănătate publică,
j)    încorporarea prevenirii și controlului infecțiilor în toate politicile și 
k)    asigurarea că tot personalul, de la nivelul consiliului de administrație până la cel al secțiilor, își înțelege rolul în prevenirea infecțiilor. 

2.    Alte atribuții includ [31,42,56,82,85-87]:
a)    coordonarea programelor de supraveghere a spitalelor și de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale; 
b)    asigurarea disponibilității ghidurilor privind prevenirea și controlul infecțiilor, a protocoalelor și listelor de verificare pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale și transmiterea microorganismelor;
c)    difuzarea de informații privind microbiologia locală și modelele de rezistență la antibiotice;
d)    monitorizarea respectării ghidurilor privind prevenirea și controlul infecțiilor;
e)    verificarea și raportarea datelor de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale;
f)    asigurarea integrării programelor de gestionare a antibioticelor în politicile și
programele de prevenire și control al infecțiilor;
g)    educarea tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății relevanți privind intervențiile de prevenire și control al infecțiilor pentru reducerea transmiterii bacteriilor rezistente la antibiotice și a bacteriilor sensibile la antibiotice. 

Exemplu
3.    Grecia - Un program de trei ani de control al infecției care a constat în acțiuni multiple pentru controlul răspândirii bacteriilor rezistente la carbapeneme într-o unitate de hematologie a unui spital de asistență terțiară a condus la reducerea infecțiilor cauzate de aceste bacterii [88].

4.    Italia - Un program de control al infecțiilor care s-a desfășurat pe durata a patru ani a scăzut incidența infecțiilor și a colonizării cauzate de bacteriile rezistente la carbapeneme într-un spital universitar. Programul a inclus măsuri de gestionare a antibioticelor care vizează utilizarea carbapenemelor [62].

5.    Baza de date ECDC (link ) conține resurse on-line pentru prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Lucruri pe care le puteți face

6.    Elaborați îndrumări pentru prevenirea infecțiilor și măsuri de control accesibile în mod ușor și fiabil pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale și transmiterea microorganismelor. Aceste îndrumări pot include ghiduri, protocoale și liste de verificare [consens al experților].

7.    Organizați și promovați evenimente educaționale, cursuri și întâlniri împreună cu administratorii de spital pentru a consolida activitățile de prevenire și control al infecțiilor în rândul tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății (de exemplu, igiena mâinilor, precauții de contact, depistarea activa prin screening a germenilor cu risc epidemiologic crescut  și curățarea mediului) [89].

8.    Dacă observați membri ai personalului din cadrul spitalului sau centrului medical care încalcăghiduri sau protocoale, întrebați-i de ce fac acest lucru și puneți-le la dispoziție instrumentele necesare pentru a înțelege ce fac greșit [69] [consens al experților].

9.    Coordonați activitatea de supraveghere, în cadrul spitalului, a infecțiilor asociate asistenței medicale, utilizând [82,85] [consens al experților].
•    Studii privind prevalența de moment, care oferă o imagine a numărului de pacienți cu infecții asociate asistenței medicale din spital la un anumit moment și
•    Supravegherea pe termen lung a incidenței infecțiilor asociate asistenței medicale (de exemplu în unitățile de terapie intensivă sau pentru tipuri de infecții specifice).

10.    Utilizați date locale privind infecțiile asociate asistenței medicale, stabiliți ținte locale și găsiți zone în care este nevoie de sprijin suplimentar în prevenirea și controlul infecțiilor [82,85] [consens al experților].

11.    Monitorizați eficiența măsurilor preventive specifice în reducerea transmiterii bacteriilor rezistente la antibiotice [82,85] [consens al experților].

12.    Instruiți profesioniștii din domeniul sănătății în mod periodic cu privire la modul de aplicare a strategiilor eficiente de prevenire și control [82,85] [consens al experților].