Kernboodschappen voor verpleegkundigen

informatiemateriaal kernboodschappen toolkitmateriaal

Taken

1.    U neemt een belangrijke positie in waarin u antibioticagebruik kunt verbeteren door samenwerking met het antibioticabeheerteam [96].

2.    Uw taken in verband met het verbeteren van antibioticagebruik zijn onder meer [31,96,97] [consensus onder deskundigen]:
a)    toedienen van antibiotica aan patiënten volgens het voorschrift;
b)    coördineren van het nemen en verzenden van microbiologische monsters en terugkoppeling van de uitslagen aan artsen;
c)    melden van bijwerkingen van antibioticatherapie aan artsen en desbetreffende toetsingscommissies;
d)    bevorderen van communicatie tussen artsen, de apotheek, het laboratorium, ontslagplanners, consultants en patiënten;
e)    informatie geven over behandelingen aan patiënten en families; 
f)    24 uur per dag monitoren van de patiëntstatus; en
g)    beheren van de antibioticavoorraad op uw afdeling en ervoor zorgen dat het antibioticagebruik traceerbaar is [consensus onder deskundigen].

Wat kunt u doen of op welk gebied kunt u samenwerken?

3.    Verbeter antibioticatoedieningsgedrag in samenwerking met artsen en apothekers [96,97].

4.    Volg de infectiepreventie- en -bestrijdingsmaatregelen die in uw omgeving zijn ingesteld [consensus onder deskundigen].

5.    Zorg ervoor dat de patiënten (en hun families) begrijpen wat de reden is voor antibioticatherapie en de kernpunten kennen met betrekking tot antibioticagebruik, waaronder [31,69] [consensus onder deskundigen]: 
e)    neem antibiotica precies in zoals voorgeschreven; 
f)    bewaar nooit antibiotica om later te gebruiken;
g)    gebruik nooit overgebleven antibiotica van eerdere behandelingen; en
h)    deel nooit overgebleven antibiotica met andere mensen.

6.    Zorg ervoor dat er op passende wijze kweken worden genomen en naar het microbiologische laboratorium worden gestuurd alvorens met antibiotica te starten [31,42,70]. 

7.    Zorg ervoor dat laboratoriumuitslagen onmiddellijk worden doorgegeven aan de behandelend arts [consensus onder deskundigen].

8.    Beweeg voorschrijvers ertoe hun herbeoordelingsbeslissing voor alle patiënten over antibiotica na 48-72 uur te documenteren [31,42,69].

9.    Stel de voorschrijver of apotheker op de hoogte als u ziet dat een patiënt een antibioticavoorschrift heeft dat langer dan zeven dagen voortduurt zonder vermelding van de duur [69].

10.    Als u ziet dat medewerkers in het ziekenhuis of de zorginstelling zich niet houden aan richtlijnen of protocollen, vraag hun dan wat daarvan de reden is en maak hun met hulpmiddelen duidelijk wat ze fout doen [69] [consensus onder deskundigen]. 

11.    Neem regelmatig deel aan opleidingscursussen en bijeenkomsten over verstandig gebruik van antibiotica, monstername en infectiepreventie en -bestrijding [53,96].