Hovedbudskap for sykepleiere

informasjonsmateriell hovedbudskap materiell i verktøykassen

Oppgaver

1. Du har en nøkkelposisjon for å forbedre bruk av antibiotika ved å samarbeide med forvaltningsteamet for antibiotika [96].

2. Dine oppgaver relatert til å forbedre bruk av antibiotika inkluderer [31,96,97] [ekspertbeslutning]:

 • Administrasjon av antibiotika til pasienter i henhold til resepten;
 • Koordinere takning og innsending av mikrobiologiske prøver, og deres rapportering til leger;
 • Rapportere ugunstige hendelser som gjelder antibiotikaterapi til leger og behørige evalueringskomiteer;
 • Muliggjøre kommunikasjon mellom leger, apoteket, laboratoriet, de som har ansvar for utskrivelse, konsulenter og pasienter;
 • Gi informasjon om behandling til pasienter og familier;
 • Overvåke pasientstatus på en 24-timers basis; og
 • Administrere inventaret av antibiotika på avdelingen, og sikre sporbarheten av bruken av antibiotika [ekspertbeslutning].

Ting du kan gjøre, eller samarbeide om

3. Forbedre praksis for administrasjon av antibiotika i samarbeid med leger og farmasøyter [96,97].

4. Følg tiltak for forebyggelse og kontroll av infeksjon som allerede er etablert på arbeidsplassen din [ekspertbeslutning].

5. Påse at beboerne (og deres familier) forstår årsakene for antibiotikaterapi, og hovedpunktene relatert til antibiotikabruk, inkludert det å [31,69] [ekspertbeslutning]:

 • Ta antibiotika nøyaktig som foreskrevet;
 • Ikke spar på antibiotika til fremtidig bruk;
 • Aldri bruk antibiotika som er til overs fra tidligere behandlinger; og
 • Aldri del antibiotika som er til overs med andre personer.

6. Påse at dyrkninger er riktig foretatt og sendt til mikrobiologi før oppstart av antibiotika [31,42,70].

7. Påse at laboratorieresultater er hurtig kommunisert til behandlende lege [ekspertbeslutning].

8. Oppfordre foreskrivere til å dokumentere deres behandlingsavgjørelse for alle pasienter på antibiotika etter 48-72 timer [31,42,69].

9. Informere foreskriveren eller farmasøyten om du ser en pasient som har en resept på antibiotika som har fortsatt utover syv dager uten spesifisert varighet [69].

10. Om du ser personell på sykehuset eller behandlingsstedet som bryter retningslinjer eller protokoller, spør hvorfor de gjør det og gi dem verktøy for å kunne forstå hva de gjør feil [69] [ekspertbeslutning].

11. Delta regelmessig på opplæringskurs og møter om fornuftig bruk av antibiotika, prøvetakning, og forebygging og kontroll av infeksjon [53,96].