Pagrindinė informacija slaugytojams

informacinė medžiaga pagrindinės žinutės priemonių rinkinio medžiaga

Uždaviniai

1.    Bendradarbiaudami su antibiotikų vartojimo valdymo grupe, jūs atliekate itin svarbų vaidmenį siekiant gerinti antibiotikų vartojimą[96].

2.    Jūsų uždaviniai, susiję su antibiotikų vartojimo gerinimu [31,96,97] [bendru ekspertų sutarimu]:
a)    paduoti, sugirdyti arba suleisti antibiotikus pacientams taip, kaip paskirta gydytojo;
b)    koordinuoti mikrobiologinių mėginių paėmimą ir siuntimą ir pateikti jų tyrimų rezultatus gydytojams;
c)    pranešti apie nepageidaujamą antibiotikų terapijos poveikį gydytojams ir atitinkamiems peržiūros komitetams;
d)    padėti gydytojams, vaistinei, laboratorijai, pacientų išrašymu besirūpinantiems darbuotojams, konsultantams ir pacientams keistis informacija;
e)    pateikti informaciją apie vaistus pacientams ir šeimos nariams; 
f)    stebėti paciento būklę 24 valandas per parą ir
g)    tvarkyti antibiotikų atsargas savo skyriuje ir užtikrinti antibiotikų vartojimo atsekamumą [bendru ekspertų sutarimu].

Ką galite padaryti arba kokiais klausimais galite bendradarbiauti

3.    Bendradarbiaudami su gydytojais ir vaistininkais, gerinkite antibiotikų naudojimo gydant pacientus praktiką [96,97].

4.    Laikykitės savo įstaigoje nustatytų infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių [bendru ekspertų sutarimu].

5.    Įsitikinkite, kad pacientai (ir jų šeimos nariai) supranta, kodėl antibiotikų terapija taikoma, taip pat svarbiausius su antibiotikų vartojimu susijusius aspektus, t. y. kad svarbu [31,69] [bendru ekspertų sutarimu]: 
e)    vartoti antibiotikus tiksliai taip, kaip nurodyta gydytojo; 
f)    niekada nepasilikti antibiotikų, kad juos galėtų vartoti vėliau;
g)    niekada nevartoti po ankstesnio gydymo likusių antibiotikų ir
h)    niekada nesidalyti antibiotikų likučiais su kitais žmonėmis.

6.    Užtikrinkite, kad prieš pradedant gydymą antibiotikais, būtų tinkamai paimti ir mikrobiologijos laboratorijai nusiųsti pasėliai [31,42,70]. 

7.    Užtikrinkite, kad laboratorinių tyrimų rezultatai būtų kuo skubiau perduodami gydančiam gydytojui [bendru ekspertų sutarimu].

8.    Paraginkite vaistus skiriančius gydytojus visų pacientų atveju dokumentuose užfiksuoti savo sprendimą dėl antibiotikų, peržiūrėjus paskirtą gydymą po 48–72 valandų [31,42,69].

9.    Informuokite vaistą paskyrusį gydytoją arba vaistininką, jei pastebite, kad pacientas ilgiau kaip septynias dienas vartoja antibiotiką ir jo recepte nenurodyta konkreti gydymo trukmė [69].

10.    Pastebėję, kad ligoninės ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai nesilaiko gairių ar protokolų, pasiteiraukite, kodėl jie taip elgiasi, ir pateikite jiems priemones, kurios leistų suprasti, ką jie daro neteisingai [69] [bendru ekspertų sutarimu]. 

11.    Nuolat dalyvaukite mokymo kursuose ir posėdžiuose racionalaus antibiotikų vartojimo, mėginių ėmimo bei infekcijų prevencijos ir kontrolės klausimais [53,96].