Pagrindinė informacija ligoninės infekcijų prevencijos ir kontrolės specialistams ir ligoninės epidemiologams

informacinė medžiaga pagrindinės žinutės priemonių rinkinio medžiaga

Uždaviniai

1.    Jūsų uždavinys – užtikrinti, kad būtų įgyvendinami esminiai ligoninės infekcijų prevencijos ir kontrolės programos elementai [82,84,85] [bendru ekspertų sutarimu]. Tai yra:
a)    švietimas ir mokymas, 
b)    politikos priemonės ir procedūros, 
c)    sterilių sąlygų užtikrinimo metodai ir klinikinės intervencinės priemonės,
d)    rankų higiena, 
e)    instrumentų ir įrangos dezinfekavimas, 
f)    aplinkos dezinfekavimas, 
g)    vandens sauga, 
h)    sveikatos priežiūros darbuotojų skiepijimas kartu su darbuotojų sveikatos apsauga, 
i)    ryšių su visuomenės sveikatos organizacijomis palaikymas,
j)    infekcijų prevencijos ir kontrolės įtraukimas į visas politikos sritis ir 
k)    priemonių, užtikrinančių, kad visi darbuotojai suprastų savo vaidmenį siekiant išvengti infekcijų, įgyvendinimas. 

2.    Kiti uždaviniai [31,42,56,82,85-87]:
a)    koordinuoti ligoninės stebėsenos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės programas; 
b)    užtikrinti, kad būtų parengtos infekcijų prevencijos ir kontrolės gairės, protokolai ir kontroliniai sąrašai, kurie padėtų išvengti tiek su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų, tiek mikroorganizmų plitimo;
c)    dalintis informacija apie vietos mikrobiologinius ir atsparumo antibiotikams ypatumus;
d)    stebėti, kaip laikomasi infekcijų prevencijos ir kontrolės gairių;
e)    tikrinti ir teikti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų stebėjimo duomenis;
f)    užtikrinti, kad antibiotikų vartojimo valdymo programos ir
infekcijų prevencijos ir kontrolės politikos priemonės ir programos sudarytų vieną visumą;
g)    šviesti visus su šia sritimi tiesiogiai susijusius sveikatos priežiūros specialistus infekcijų prevencijos ir kontrolės intervencinių priemonių klausimais, siekiant sumažinti tiek antibiotikams atsparių, tiek antibiotikams jautrių bakterijų plitimą. 

Pavyzdys
3.    Graikija. Įgyvendinus trejų metų trukmės kompleksinę infekcijų kontrolės programą, kurios tikslas – kontroliuoti karbapenemams atsparių baterijų plitimą tretinio lygio ligoninės hematologijos skyriuje, šių bakterijų sukeliamų infekcijų skaičius sumažėjo [88].

4.    Italija. Įgyvendinus ketverių metų infekcijų kontrolės programą, universitetinėje ligoninėje sumažėjo karbapenemams atsparių bakterijų infekcijų ir kolonizacijos atvejų skaičius. Vykdant šią programą, buvo taikomos antibiotikų vartojimo valdymo priemonės, kuriomis siekta kontroliuoti karbapenemų vartojimą [62].

5.    ECDC kataloge (sąsaja) pateikti internetiniai ištekliai, susiję su infekcijų, siejamų su sveikatos priežiūra, prevencija ir kontrole.

Ką galite padaryti

6.    Pasirūpinkite, kad nuolat būtų galima greitai susipažinti su rekomendacijomis dėl infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių, kuriomis siekiama sumažinti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų atvejų skaičių ir mikroorganizmų plitimą. Į šias rekomendacijas gali būti įtrauktos gairės, protokolai ir kontroliniai sąrašai [bendru ekspertų sutarimu].

7.    Kartu su ligoninės administratoriais organizuokite ir skatinkite dalyvauti šviečiamuosiuose renginiuose, kursuose ir posėdžiuose, kad būtų stiprinama infekcijų prevencijos ir kontrolės veikla tarp visų sveikatos priežiūros specialistų (pvz., rankų higiena, aktyvus pasėlių tyrimas ir aplinkos valymas) [89].

8.    Pastebėję, kad ligoninės ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai nesilaiko gairių ar protokolų, pasiteiraukite, kodėl jie taip elgiasi, ir pateikite jiems priemones, kurios leistų suprasti, ką jie daro neteisingai [69] [bendru ekspertų sutarimu].

9.    Koordinuokite su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų stebėjimą ligoninėje [82,85] [bendru ekspertų sutarimu] vykdydami:
•    momentinius infekcijų paplitimo tyrimus, kurie suteikia galimybę įvertinti, kiek su sveikatos priežiūra susijusiomis infekcijomis užsikrėtusių pacientų yra ligoninėje tam tikru momentu ir
•    ilgalaikį su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų atvejų skaičiaus stebėjimą (pvz., intensyviosios priežiūros skyriuose arba tam tikrų infekcijų stebėjimą).

10.    Naudokitės vietos lygmeniu surinktais duomenimis apie su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas, nustatykite tikslus vietos lygmeniu ir tas sritis, kurioms reikia skirti daugiau pagalbos infekcijų prevencijos ir kontrolės klausimais [82,85] [bendru ekspertų sutarimu).

11.    Stebėkite, kiek veiksmingos yra tikslinės prevencinės priemonės, siekiant sumažinti antibiotikams atsparių bakterijų plitimą [82,85] [bendru ekspertų sutarimu].

12.    Sveikatos priežiūros specialistams nuolat renkite mokymus, kaip įgyvendinti veiksmingas infekcijų prevencijos ir kontrolės strategijas [82,85] [bendru ekspertų sutarimu].