Keskeiset viestit sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan ammattilaisille ja sairaalaepidemiologeille

tiedotusaineisto keskeiset viestit työkalupakin aineisto

Tehtävät

1.    Tehtäväsi on varmistaa, että seuraavat sairaalahygieniaa ja infektioiden torjuntaa koskevat perusasiat toteutetaan [82,84,85] [asiantuntijakonsensus]:
a)    opetus ja koulutus 
b)    käytännöt ja menettelyt 
c)    aseptiset tekniikat ja kliiniset interventiot
d)    käsihygienia 
e)    välineiden ja laitteiden dekontaminaatio 
f)    ympäristön dekontaminaatio 
g)    veden turvallisuus 
h)    terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset työterveyshuollossa 
i)    yhteistyö julkisten terveysjärjestöjen kanssa
j)    sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan sisällyttäminen kaikkiin toimintaperiaatteisiin 
k)    sen varmistaminen, että koko henkilökunta johtokunnasta osastotasolle ymmärtää roolinsa infektioiden ehkäisyssä. 

2.    Muita tehtäviä [31,42,56,82,85-87]:
a)    hoitoon liittyvien infektioiden seuranta sekä ehkäisy- ja torjuntaohjelmien koordinointi sairaalassa 
b)    sen varmistaminen, että sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan ohjeistukset, käytännöt ja muistilistat ovat käytössä sekä hoitoon liittyvien infektioiden että mikrobien leviämisen ehkäisemiseksi
c)    tietojen jakaminen paikallisista mikrobiologia- ja antibioottiresistenssitilanteista
d)    sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan ohjeistuksen noudattamisen seuranta
e)    hoitoon liittyvien infektioiden seurantatietojen arviointi ja raportointi
f)    sen varmistaminen, että antibioottien käytön hallintaohjelmat kuuluvat osana sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan käytäntöihin ja ohjelmiin
g)    kaikkien asiaankuuluvien terveydenhuollon ammattilaisten kouluttaminen sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan toimenpiteistä sekä antibioottiresistenttien että antibiooteille herkkien bakteerien leviämisen vähentämiseksi. 

Esimerkki

3.    Kreikka – kolmivuotinen monipuolinen infektioiden torjuntaohjelma karbapeneemiresistenttien bakteerien leviämisen hillitsemiseksi eräässä erikoissairaanhoidon sairaalan hematologian yksikössä vähensi näiden bakteerien aiheuttamia infektioita [88].

4.    Italia – nelivuotinen infektioiden torjuntaohjelma vähensi karbapeneemiresistenttien bakteerien aiheuttamien infektioiden ja kolonisaation ilmaantumista opetussairaalassa. Ohjelma sisälsi karbapeneemien käyttöön kohdistuvia antibioottien käytön hallintakeinoja [62].

5.    ECDC:n hakemistossa (linkki) on verkossa olevia lähteitä hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn ja torjuntaan.

Mitä sinä voit tehdä

6.    Varmista, että sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan ohjeet sekä hoitoon liittyvien infektioiden että  mikrobien leviämisen vähentämiseksi ovat helposti ja luotettavasti saatavilla. Nämä ohjeet voivat sisältää ohjeistuksia, käytäntöjä ja muistilistoja [asiantuntijakonsensus].

7.    Järjestä ja edistä koulutustapahtumia, kursseja ja kokouksia yhdessä sairaalan hallintohenkilökunnan kanssa sairaalahygienian ja infektioiden torjuntatoimenpiteiden tehostamiseksi kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa (esim. käsihygienia, kosketusvarotoimet, aktiiviset seulontaviljelyt ja ympäristön puhdistus) [89].

8.    Jos havaitset sairaalan tai terveydenhuollon toimintayksikön henkilökunnan jäsenen toimivan ohjeiden tai käytäntöjen vastaisesti, kysy heiltä, miksi he tekevät niin, ja tarjoa heille aineistoa ja työkaluja, jotkaauttavat heitä ymmärtämään, mitä he tekevät väärin [69] [asiantuntijakonsensus].

9.    Koordinoi hoitoon liittyvien infektioiden seurantaa sairaalassa seuraavin keinoin [82,85] [asiantuntijakonsensus]:
•    pisteprevalenssitutkimusantaa tilannekuvan niiden potilaiden määrästä, joilla on hoitoon liittyvä infektio sairaalassa tiettynä ajankohtana
•    hoitoon liittyvien infektioiden ilmaantuvuuden jatkuva seuranta (esim. tehohoitoyksiköissä tai tiettyjen infektiotyyppien osalta).

10.    Hyödynnä paikallisia tietoja hoitoon liittyvistä infektioista, aseta paikallisia tavoitteita ja tunnista alueet, joilla tarvitaan lisätoimia sairaalahygieniassa ja infektioiden torjunnassa [82,85] [asiantuntijakonsensus].

11.    Seuraa kuinka tehokkaasti kohdennetut ehkäisevät toimet vähentävät antibioottiresistenttien bakteerien leviämistä [82,85] [asiantuntijakonsensus].

12.    Järjestä terveydenhuollon ammattilaisille säännöllisiä koulutuksia tehokkaiden ehkäisy- ja torjuntastrategioiden toteuttamisesta [82,85] [asiantuntijakonsensus].