Hovedbudskaber til sygeplejersker

Opgaver

1.    Du har en nøgleplacering med hensyn til at forbedre anvendelsen af antibiotika gennem samarbejde med teamet til antibiotikaforvaltning [96].

2.    Dine opgaver vedrørende bedre anvendelse af antibiotika består i at [31,96,97] [ekspertkonsensus]:
a)    administrere antibiotika til patienterne i henhold til ordinationen
b)    koordinere prøvetagning og udbringning af mikrobiologiske prøver og give tilbagemelding om svaret på dem til lægerne
c)    rapportere bivirkninger af antibiotikabehandling til læger og de relevante evalueringsudvalg
d)    fremme kommunikationen mellem læger, apoteket, laboratoriet, de ansvarlige for udskrivning, konsulenter og patienter
e)    informere om behandlingen til patienter og pårørende 
f)    overvåge patientstatus på 24-timers basis
g)    overvåge beholdningen af antibiotika på dit afsnit og sikre sporbarheden af forbrug af antibiotika [ekspertkonsensus].

Hvad du kan gøre eller samarbejde om

3.    Forbedre praksis for administration af antibiotika i samarbejde med læger og farmaceuter [96,97].

4.    Følge de foranstaltninger til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse, der er fastlagt for din institution [ekspertkonsensus].

5.    Sørge for, at patienter (og pårørende) har kendskab til grunden til antibiotikabehandlingen og hovedaspekterne af anvendelse af antibiotika, herunder [31,69] [ekspertkonsensus]: 
e)    tage antibiotika nøjagtigt som foreskrevet 
f)    aldrig gemme antibiotika til senere brug
g)    aldrig bruge antibiotika, der er tilovers fra tidligere behandlinger
h)    aldrig dele antibiotikarester med andre personer.

6.    Sikre, at der tages passende prøver til dyrkning og sendes til laboratoriet, før den antibiotiske behandling initieres [31,42,70]. 

7.    Sikre, at svaret på laboratorieprøver straks formidles til den behandlende læge [ekspertkonsensus].

8.    Påminde ordinerende læger om at dokumentere deres beslutning om at reevaluere efter 48-72 timer for alle patienter, der får antibiotika [31,42,69].

9.    iInformere den ordinerende læge eller farmaceuten, hvis du ser, at en patient har fået ordineret antibiotisk behandling, der er fortsat længere end syv dage med uspecificeret varighed [69].

10.    Hvis du ser medarbejdere på hospitalet eller behandlingsstedet, der overtræder retningslinjerne eller protokollerne, spørge dem, hvorfor de gør det, og give dem værktøjer til at forstå, hvad de gør forkert [69] [ekspertkonsensus]. 

11.    Jævnligt deltage i kurser og møder om forsigtig brug af antibiotika, prøvetagning og infektionsforebyggelse og -bekæmpelse [53,96].