Hovedbudskaber til sygeplejersker

informationsmateriale hovedbudskaber værktøjssætmateriale

Opgaver

1.    Du har en nøgleplacering med hensyn til at forbedre anvendelsen af antibiotika gennem samarbejde med teamet til antibiotikaforvaltning [96].

2.    For bedre anvendelse af antibiotika [31,96,97] [ekspertkonsensus]:

  • administrer antibiotika til patienterne i henhold til ordinationen
  • koordiner prøvetagning og udbringning af mikrobiologiske prøver og giv tilbagemelding om svaret på dem til lægerne
  • rapporter bivirkninger af antibiotikabehandling til læger og de relevante evalueringsudvalg
  • frem kommunikationen mellem læger, apoteket, laboratoriet, de ansvarlige for udskrivning, konsulenter og patienter
  • informer om behandlingen til patienter og pårørende 
  • overvåg patientstatus på 24-timers basis
  • overvåg beholdningen af antibiotika på dit afsnit og sikr sporbarheden af forbrug af antibiotika [ekspertkonsensus].

Hvad du kan gøre eller samarbejde om

3.    Du kan forbedre praksis for administration af antibiotika i samarbejde med læger og farmaceuter [96,97].

4.    Følg de foranstaltninger til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse, der er fastlagt for din institution [ekspertkonsensus].

5.    Sørg for, at patienter (og pårørende) har kendskab til grunden til antibiotikabehandlingen og hovedaspekterne af anvendelse af antibiotika, herunder [31,69] [ekspertkonsensus]: 

e)   at tage antibiotika nøjagtigt som foreskrevet 
f)    at aldrig gemme antibiotika til senere brug
g)   at aldrig bruge antibiotika, der er tilovers fra tidligere behandlinger
h)   at aldrig dele antibiotikarester med andre personer.

6.    Sikr, at der tages passende prøver til dyrkning og sendes til laboratoriet, før den antibiotiske behandling initieres [31,42,70]. 

7.    Sikr, at svaret på laboratorieprøver straks formidles til den behandlende læge [ekspertkonsensus].

8.    Mind de ordinerende læger om, at de skal dokumentere deres beslutning om at reevaluere efter 48-72 timer for alle patienter, der får antibiotika [31,42,69].

9.    Informere den ordinerende læge eller farmaceuten, hvis du ser, at en patient har fået ordineret antibiotisk behandling, der er fortsat længere end syv dage med uspecificeret varighed [69].

10.    Hvis du ser medarbejdere på hospitalet eller behandlingsstedet, der overtræder retningslinjerne eller protokollerne, spørg dem, hvorfor de gør det, og giv dem værktøjer til at forstå, hvad de gør forkert [69] [ekspertkonsensus]. 

11.    Deltag jævnligt i kurser og møder om forsigtig brug af antibiotika, prøvetagning og infektionsforebyggelse og -bekæmpelse [53,96].