Antibiotikaresistens – ett ökande hot mot människors hälsa

grafisk information

För EU:s invånare är infektioner med antibiotikaresistenta bakterier ett problem som kan jämföras med de samlade effekterna av influensa, tbc och hiv/aids.

Antibiotikaresistens – ett ökande hot mot människors hälsa

Om du önskar ändra på den grafiska informationen ska du tänka på att du måste installera fontpaketet (Meta Pro) innan du öppnar Illustrator- eller InDesign-filen. Öppna inte .ai-filen innan du har fått fonterna installerade.
 
Om du gör ändringar i filen och därefter installerar fonten, kräver EDCD att du avinstallerar fonten efter att ha slutfört ändringarna, då EDCD inte har rätt att bevilja tillstånd för fonten.
 
Vi skulle uppskatta att inga grafiska element tilläggs, med undantag för extra logotyper. Vänligen ändra inga färger eller mellanrum, inte heller uppställning eller fontstorlek (om det inte är absolut nödvändigt). EDCD åtar sig gärna att dubbelkolla dina ändringar.
 
Avsluta med att uppge ECDC som källa till den grafiska informationen.