Brošura za bolnike

informativno gradivo komplet informativnega gradiva

Brošura, ki jo zdravniki v osnovnem zdravstvenem varstvu izročijo bolnikom: v njej je pojasnjeno, kaj odpornost proti antibiotikom je in zakaj je ustrezna raba antibiotikov tako pomembna.