Pamatinformācija intensīvās terapijas nodaļai [ārstiem un vadītājiem]

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

Uzdevumi

Galvenie uzdevumi, lai uzlabotu antibiotiku lietošanu savā nodaļā, ir šādi:

1.    ievērot antibiotiku lietošanas terapijas protokolus saskaņā ar uz pierādījumiem balstītām pamatnostādnēm (piemēram, sepsei) [90];

2.    paturēt prātā antibiotiku rezistences modeļus, kas pastāv Jūsu nodaļā, slimnīcā un vietējā sabiedrībā [31,72]; 

3.    organizēt regulāras daudznozaru personāla sarunas un diskusijas par to, kā uzlabot antibiotiku terapijas kvalitāti [72];

4.    pārskatīt antibiotiku terapiju, ņemot vērā klīniskos apstākļus pēc 48-72 stundām vai tiklīdz kļūst pieejami mikrobioloģiskie rezultāti, lai [31,42,70-72]:
•    mainītu terapiju uz šaura spektra antibiotikām;
•    turpinātu vai pārtrauktu antibiotiku terapiju;
•    pārietu uz perorālu antibiotiku terapiju;

5.    ieviest infekciju profilakses un kontroles stratēģijas, tostarp [86,87,105]:
•    personāla izglītošanu;
•    roku higiēnu;
•    apkārtējās vides tīrīšanu;
•    aktīvo skrīningu;
•    piesardzības pasākumu ievērošanu kontaktēšanās laikā;
•    uz pierādījumiem balstītu praksi;
•    ar veselības aprūpi saistītu infekciju uzraudzības sistēmu izveidi;

6.    regulāri piedalīties izglītības pasākumos, kā arī proaktīvi sadarbībā ar antibiotiku pārvaldības grupu veikt revīzijas un sniegt atgriezenisko saiti [54,56]. 

Lietas, kas Jums jāzina

7.    Antibiotiku terapijas samazināšana un racionalizēšana ļauj panākt labākus ārstēšanas rezultātus [106].

8.     Infekciju profilakses un kontroles pasākumu ievērošana samazina ar veselības aprūpi saistītu infekciju izplatību. PPiemēram, 
a)    Ievērojot centrālās līnijas aprūpes protokolu (ievietošanai un uzturēšanai), tiek samazināta ar centrālo līniju saistītu asinsrites infekciju izplatība visu veidu intensīvās terapijas nodaļās (pieaugušajiem un jaundzimušajiem) [107].
b)    Aprūpes komplekti var novērst ar plaušu mākslīgo ventilāciju saistītu pneimoniju pieaugušo pacientu intensīvās terapijas nodaļās [108].

Lietas, ko Jūs varat darīt

9.    Sadarbībā ar infekciju profilakses un kontroles grupu ieviesiet infekciju profilakses un kontroles pasākumu vadlīnijas (pamatnostādnes, protokolus un kontrolsarakstus) [86,87] [ekspertu vienošanās].

10.    Ievērojiet antibiotiku terapijas protokolus saskaņā ar uz pierādījumiem balstītām pamatnostādnēm, kas ir noteiktas Jūsu darba vidē [31] [ekspertu vienošanās].

11.    Ārstēšanu ar antibiotikām sāciet tikai tad, ja ir bakteriālas infekcijas pazīmes, un neārstējiet kolonizāciju [31].

12.    Izvairieties no nevajadzīgas profilakses ar antibiotiku terapiju [31].

13.    Izrakstot antibiotikas, rūpīgi izskatiet pacienta slimības vēsturi, ieskaitot nesen lietotās antibiotikas, alerģijas pret zālēm, imūnsupresīvās terapijas lietošanu un antibiotiku rezistences riska faktorus (piemēram, nesen veikta hospitalizācija, nesen veikta ārstnieciska procedūra vai nesens ceļojums ārpus Eiropas) [31].

14.    Ja rodas šaubas pirms antibiotiku izrakstīšanas [25,26,53,70] [ekspertu vienošanās]:
•    pārbaudiet vietējos, reģionālos un nacionālos epidemioloģiskos datus;
•    lūdziet pieredzējušāka kolēģa vai antibiotiku pārvaldības grupas locekļa ieteikumus un padomus.

15.    Pacienta kartē dokumentējiet norādes par ārstēšanu ar antibiotikām, zāļu izvēli, devu, ievadīšanas veidu un ārstēšanas ilgumu[31,42,70,71]. 

16.    Pacientiem ar sepsi iespējami drīz uzsāciet intravenozi ievadāmu efektīvu antibiotiku terapiju [90].

17.    Pirms antibiotiku lietošanas uzsākšanas pārliecinieties, ka kultūras tiek pareizi paņemtas un nosūtītas mikrobioloģijas laboratorijai [31,42,70,71].

18.    Atkārtoti novērtējiet antibiotiku terapiju pēc 48-72 stundām (vai tiklīdz ir pieejami mikrobioloģiskie rezultāti) un atbildiet uz šādiem galvenajiem jautājumiem [42,70]: 
Vai pacientam ir infekcija, kas reaģēs uz antibiotikām?
Ja jā:
i.    Vai pacientam ir izvēlētas pareizās antibiotikas, pareizā deva un pareizais ievadīšanas veids?
ii.    Vai infekcijas ārstēšanai varētu izmantot antibiotikas ar šaurāku spektru?
iii.    Cik ilgi pacientam jāsaņem antibiotikas?

19.    Ja redzat, ka slimnīcas vai veselības aprūpes iestādes darbinieki pārkāpj pamatnostādnes vai protokolus, pavaicājiet viņiem, kāpēc viņi tā rīkojas, un nodrošiniet rīkus, kas ļautu šiem darbiniekiem saprast, ko viņi dara nepareizi [69] [ekspertu vienošanās].

20.    Regulāri piedalieties apmācības kursos un sanāksmēs, kurās tiek veicināts, lai slimnīcās tiktu ieviests turpmāk uzskaitītais: a) piesardzīga antibiotiku lietošana, b) uz pierādījumiem balstītas vietējās antibiotiku lietošanas pamatnostādnes un c) infekcijas profilakses un kontroles pasākumi [52,53].