Pagrindinė informacija klinikiniams mikrobiologams

informacinė medžiaga pagrindinės žinutės priemonių rinkinio medžiaga

Uždaviniai

1.    Jūsų uždaviniai, susiję su antibiotikų vartojimo gerinimu [31,98-100] [bendru ekspertų sutarimu]:
a)    kaip svarbiam šios grupės nariui, dalyvauti antibiotikų vartojimo valdymo grupės veikloje;
b)    įgyvendinant antibiotikų vartojimo valdymo programą, bendradarbiauti su infekcinių ligų specialistu ir ligoninės vaistininku;
c)    padėti įgyvendinti įrodymais pagrįstas ligoninės gaires dėl antibiotikų vartojimo gydant paplitusias infekcijas ir taikant chirurginę profilaktiką; 
d)    laiku nustatyti mikroorganizmus (pvz., kraujo pasėliuose) ir pateikti apie juos informaciją ir atlikti jų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimus;
e)    kuo skubiau perduoti svarbius tyrimų rezultatus gydančiam gydytojui;
f)    pateikti duomenis taip, kad tai padėtų skatinti racionaliau vartoti antibiotikus, pvz., gydytojams selektyviai pateikti tik dalį jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų rezultatų;
g)    pateikti gaires dėl tinkamo mėginių ėmimo, užtikrinti, kad būtų paisoma netinkamai pateiktų mėginių, kuriuos reikėtų atmesti, kriterijų ir nustatyti procedūras, kurios padėtų sumažinti teršalų patekimą (pvz., į kraujo pasėlius);
h)    teikti rekomendacijas dėl praktine patirtimi pagrįsto gydymo antibiotikais, pateikiant ligoninės ir skyriaus (pvz., intensyviosios priežiūros arba skubiosios pagalbos skyriaus) lygmeniu surinktus bendrus jautrumo antimikrobinėms medžiagoms duomenis;
i)    nustatyti esmines atsparumo antibiotikams tendencijas ligoninėje ir kuo skubiau pranešti apie savo pastebėjimus antibiotikų vartojimo valdymo grupei ir infekcijų kontrolės grupei;
j)    tvarkyti savo ligoninės antimikrobinių medžiagų sąrašą  (t. y. vaistų, kuriuos savo pacientams gali išrašyti vaistus skiriantys gydytojai, sąrašą).

Ką galite padaryti arba kokiais klausimais galite bendradarbiauti

2.    Pateikite gaires dėl mėginių ėmimo, saugojimo ir gabenimo [98,99].

3.    Užtikrinkite, kad atliekant laboratorinius tyrimus ir pateikiant jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų rezultatus, būtų laikomasi gydymo gairių (įskaitant gaires dėl selektyvaus duomenų pateikimo) ir, esant poreikiui, į šią informaciją būtų įtrauktos atitinkamos pastabos dėl rezultatų vertinimo [31].

4.    Užtikrinkite, kad duomenys apie nustatytus mikroorganizmus ir jų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų rezultatai, ypač itin svarbūs duomenys (pvz., kraujo pasėlio tyrimų rezultatai), būtų perduodami vaistus skiriantiems gydytojams, slaugytojams ir antibiotikų vartojimo valdymo grupei [98-100].

5.    Užtikrinkite, kad mikrobiologiniai tyrimai būtų atliekami ir jų rezultatai būtų pateikiami laikantis europinių ir nacionalinių standartų (t. y. Europos antimikrobinio jautrumo tyrimo komiteto (EUCAST) nustatytų standartų) [31].

6.    Pateikite duomenis apie atsparumą antibiotikams ligoninėje ir skyriuje ir praneškite apie tendencijas antibiotikų vartojimo valdymo grupei bei infekcijų prevencijos ir kontrolės grupei [101].

7.    Vaistus skiriantiems ligoninės gydytojams nuolat renkite mokymus atsparumo antibiotikams ir gydymo vietoje atliekamų greitųjų diagnostinių tyrimų naudojimo klausimais [31,53].