Legfontosabb üzenetek a kórházigazgatók / vezetők számára

tájékoztató anyag kulcsfontosságú üzenetek az eszköztárban található

Feladatok 

1.    Az antibiotikum-használat javításával kapcsolatosan az Ön feladatai az alábbiak [31,42,56,71,75]:
a)    multidiszciplináris csapatok létrehozása a kórházi antibiotikum politika program számára. Ennek a csapatnak tartalmaznia kell infektológus szakembert, klinikai mikrobiológust és gyógyszerészt, és dedikált finanszírozást és forrásokat kell kapnia;
b)    az antibiotikum irányelvek, valamint infekcióprevenciós és -kontroll intézkedések bevezetésének támogatása;
c)    célzott oktató tevékenységek és képzések bevezetése, amelyek:
i.    optimalizálják a betegek diagnosztikus és terápiás menedzsmentjét
ii.    biztosítják az antibiotikum politika ajánlásainak betartását
iii.    foglalkoznak az antibiotikumokkal való visszaélést formáló viselkedési tényezőkkel
iv.    erősítik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, valamint az antibiotikum-rezisztens baktériumok megelőzését és kontrollját 
d)    az antibiotikumokat felíró orvosok és az antibiotikum politika csapatvezetők támogatása, hogy együttműködjenek, proaktív auditokat tartsanak és visszajelzést adjanak;
e)    minőségi mutatók és mennyiségi mértékegységek meghatározása az antibiotikum politika program előrehaladásának és eredményeinek méréséhez;
f)    annak biztosítása, hogy a kórházi gyógyszerkönyvben felsorolt antibiotikumok mindig rendelkezésre álljanak; továbbá
g)    annak biztosítása, hogy a körültekintő antibiotikum-használat és az antibiotikum-rezisztencia megelőzése „prioritást élvező tevékenységi területek” legyenek az Ön kórházának éves tervében.

Amit Önnek tudnia kell

2.    Az antibiotikum politika program az infekcióprevenciós és -kontroll gyakorlattal együtt növelheti a betegek biztonságát és az ellátás minőségét, valamint csökkentheti a kórházi költségeket minden szinten azáltal, hogy javítja az antibiotikumok alkalmazásának módját, valamint csökkenti a C. difficile fertőzéseket és egyéb nemkívánatos eseményeket [19,42].

Példa 
Az antibiotikum politika programok bevezetése az alábbiakat eredményezte [46]:
•    az antibiotikum-fogyasztás 20%-os csökkenése;
•    a kórházban szerzett fertőzések gyakoriságának csökkenése;
•    a kórházi ápolás időtartamának lerövidülése; valamint
•    az antibiotikum-költségek 33%-os csökkenése. 

3.    Az infektológus szakemberek, a klinikai mikrobiológusok és a klinikai gyógyszerészek mind kulcsfontosságú vezetők az antibiotikum politika csapatban [56,76].

4.    Számos, antibiotikumot felíró orvos és egyéb egészségügyi szakember úgy véli, hogy a körültekintő antibiotikum-használattal kapcsolatos képzésük elégtelen. Helyi antibiotikum irányelveket, speciális oktatást és antibiotikum politika csapatokat igényelnek [25,27]. 

5.    A klinikusok felelősek a gyógyszerek felírásáért, és teljes mértékben be kell vonni őket egy közös döntéshozatalba az antibiotikum politika csapattal [42].

6.    Ahhoz, hogy az antibiotikum politika csapatok sikeresek legyenek, aktív támogatásra van szükségük más kulcsfontosságú szakemberektől a kórházban, például az infekcióprevenciós és -kontroll szakemberektől, sürgősségi szakorvosoktól, kórházi epidemiológusoktól, ápolóktól és IT személyzettől [42,77].

7.    Az antibiotikum-használat javítása a sürgősségi osztályon jobb antibiotikum-használatot eredményez az egész szervezetben, mivel a sürgősségi osztály közös kaput jelent a fekvőbeteg részlegekbe [77].

8.    Mind a korlátozó intézkedések, mind pedig a meggyőző intézkedések csökkenthetik az antibiotikum-használatot [19,43,54,56]:
•    a korlátozó intézkedések közé tartoznak a jóváhagyás előtti és az engedélyezés utáni döntések az egyes antibiotikumok vonatkozásában;
•    a meggyőző intézkedések közé tartoznak a proaktív auditok és visszajelzések az infektológus szakemberek, mikrobiológusok és gyógyszerészek által.

9.    Az antibiotikum irányelvek és a rendszeres továbbképzések és vizitek javítják annak módját, ahogy az orvosok kezelik a fertőzéseket [78].

10.    Bizonyos strukturális stratégiák javíthatják az antibiotikumok felírását és a betegek eredményeit. Ezek közé tartoznak az alábbiak [54,79-81]:
•    számítógéppel támogatott döntések, amelyek összekötik a klinikai javallatot, a mikrobiológiai adatokat és a felírásra vonatkozó adatokat, valamint
•    gyors és célzott diagnosztikus vizsgálatok használata.

Amit az Ön kórházában vagy intézményében tehet

11.    Támogassa a multidiszciplináris antibiotikum politika csapatait azáltal, hogy speciális vezetőket nevez ki az elszámolási kötelezettség és a gyógyszerekkel kapcsolatos szakértelem vonatkozásában, valamint az egyéb kulcsfontosságú csoportok támogató szerepének kijelölése révén [42,71]. 

12.    Adjon elsőbbséget az antibiotikum politika, az infekcióprevenciós és -kontroll szakpolitikák, valamint az olyan stratégiák és tevékenységek számára, amelyek támogatják a körültekintő antibiotikum-használatot és megelőzik az antibiotikum-rezisztens baktériumok terjedését [31,71]. 

13.    Biztosítson tőkét és forrásokat egy antibiotikum politika program részére (beleértve például a dedikált személyzet bérét, IT adottságokat, gyors és célzott diagnosztikus teszteket) [31]. 

14.    Finanszírozza és segítse elő az oktató tevékenységeket, képzéseket és üléseket az antibiotikum politika és az antibiotikum-rezisztencia vonatkozásában minden egészségügyi szakember (orvosok, infektológus szakemberek, gyógyszerészek, mikrobiológusok és ápoló személyzet) számára [19,53,56].

15.    Erősítse a felügyeleti tevékenységeket az antibiotikum-használat és az antibiotikum-rezisztencia vonatkozásában [56].

16.    Segítse a bizonyítékokon alapuló irányelvek követését a gyakori fertőzések diagnózisa és kezelése, valamint a perioperatív antibiotikum profilaxis vonatkozásában. Amennyiben ilyen irányelvek nem léteznek az Ön kórházában, támogassa azok kialakítását [31,54,56].

17.    Pártolja a helyi mikrobiológiai és antibiotikum-rezisztencia mintázatok felhasználását az irányelvek és az empirikus antibiotikum-választás esetén való tájékozódás érdekében [31].

18.    Segítse az infekciókontroll intézkedésekre vonatkozó, bizonyítékokon alapuló irányelvek követését, hogy csökkentse az antibiotikum-rezisztens baktériumok terjedését [82]. 

19.    Támogassa a proaktív auditokat és biztosítsa, hogy az antibiotikumot felíró egyes orvosok visszajelzést kapjanak [54,56].

20.    Pártolja az antibiotikum-felírások és a fertőzések kezelésének szakmai értékelését, és ösztönözze a kommunikációt az egészségügyi szakemberek között [71].