Letak za pacijenta

informativni materijal materijal iz kompleta

Letak za pacijenta koji liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogu dati svojim pacijentima: objašnjava što je rezistencija bakterija na antibiotike i koliko je važna prikladna uporaba antibiotika.

Povezani sadržaji