Keskeiset viestit kliinisille mikrobiologeille

tiedotusaineisto keskeiset viestit työkalupakin aineisto

Tehtävät

1.    Antibioottien käytön parantamiseen liittyvät tehtävät [31,98-100] [asiantuntijakonsensus]:
a)    osallistuminen antibioottien käytön ohjaukseen/hallintatiimiin tiimin keskeisenä jäsenenä
b)    yhteistyö tartuntatautilääkärin ja sairaalafarmaseutin kanssa antibioottien käytön hallintaohjelman toteuttamiseksi
c)    yleisiä infektioita ja kirurgista profylaksiaa koskevan näyttöön perustuvan sairaalan antibioottiohjeistuksen tukeminen 
d)    mikrobien (esim. veriviljelyissä) pikainen tunnistaminen ja raportointi sekä lääkeherkkyysmääritysten tekeminen
e)    kriittisten tulosten ilmoittaminen pikaisesti hoitavalle lääkärille
f)    tietojen esittäminen niin, että ne tukevat antibioottien harkittua käyttöä, esimerkiksi muutamien lääkeherkkyysmääritysten tulosten selektiivinen raportointi lääkäreille
g)    ohjeistuksen antaminen asianmukaisesta näytteiden otosta, virheellisesti toimitettujen näytteiden hylkäyskriteerien toimeenpano ja käytäntöjen vakiinnuttaminen kontaminanttien lisäanalyysien (esim. veriviljelyjen) rajoittamiseksi
h)    empiirisen antibioottihoidon ohjaaminen tarjoamalla sairaala- ja osastokohtaisia (esim. tehohoitoyksikkö tai ensiapupoliklinikka) kumulatiivisia lääkeherkkyysmääritysten tietoja
i)    sairaalan antibioottiresistenssin kriittisten trendien tunnistaminen ja havaintojen ilmoittaminen pikaisesti antibioottien käytön hallintatiimille ja infektioiden torjuntatiimille
j)    sairaalasi mikrobilääkelistan (lääkemääräysten antajille saatavilla olevien lääkkeiden luettelon) ylläpito.

Mitä voit tehdä itse tai yhteistyössä muiden kanssa

2.    Anna ohjeistus näytteiden ottoon, säilytykseen ja kuljetukseen [98,99].

3.    Varmista, että laboratoriotestien ja lääkeherkkyysmääritysten raportoinnissa noudatetaan hoitosuosituksia (myös selektiivinen raportointi) ja että niissä on tarvittaessa asianmukaiset huomautukset tulkintaan liittyen [31].

4.    Varmista, että tunnistustiedot ja lääkeherkkyysmääritysten tulokset ilmoitetaan lääkemääräysten antajille, hoitohenkilökunnalle ja antibioottien käytön hallintatiimille, etenkin kriittisten tulosten tapauksessa (esim. veriviljelyt) [98-100].

5.    Varmista, että testeissä ja mikrobiologisten tulosten raportoinnissa noudatetaan eurooppalaisia ja kansallisia standardeja (ts. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST) [31].

6.    Anna tietoja antibioottiresistenssistä sairaalatasolla ja osastotasolla ja ilmoita trendeistä antibioottien käytön hallintatiimille ja sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan tiimille [101].

7    Järjestä säännöllisiä koulutuksia antibioottiresistenssistä ja diagnostisten pikatestien käytöstä [31,53].