Põhisõnumid intensiivraviosakonnale [arstid ja juhtkond]

teabematerjal põhisõnumid teabepakme materjal

Ülesanded

Põhiülesanded antibiootikumide paremal kasutamisel teie osakonnas on järgmised:

1.    järgida antibiootikumravi eeskirju, mis on koostatud tõenduspõhiste suuniste järgi (nt sepsise jaoks) [90];

2.    teada, mis on teie osakonna, haigla ja ühiskonna kohalikud antibiootikumiresistentsuse suundumused [31,72]; 

3.    korraldada töötajatele regulaarselt multidistsiplinaarseid koosolekuid ja juhtumipõhiseid arutlusi, et parandada antibiootikumravi kvaliteeti [72];

4.    hinnata antibiootikumravi uutes kliinilistes tingimustes 48–72 tunni möödudes või niipea, kui mikrobioloogilised tulemused on saabunud, et [31,42,70-72]:
•    vahetada antibiootikum ümber kitsama toimespektriga antibiootikumi vastu;
•    jätkata antibiootikumravi või see lõpetada;
•    hakata kasutama suukaudset antibiootikumravi;

5.    rakendada infektsioonide ennetamise ja tõrje strateegiaid, mis hõlmab muu hulgas järgmist [86,87,105]:
•    töötajate koolitamine;
•    käte hügieen;
•    keskkonna puhastamine;
•    seire;
•    kontaktisolatsiooni meetmed;
•    tõenduspõhine praktika;
•    tervishoiuteenustega seotud infektsioonide seiresüsteemi loomine;

6.    osaleda regulaarselt koolitustel ja ennetusauditites ning tagasiside andmisel koos antibiootikumikasutuse rühmaga[54,56]. 

Mida peaksite teadma?

7.    Kitsama toimespektriga antibiootikumide kasutamine või antibiootikumi kasutamine vastavalt tuvastatud mikroobidele annab patsientidele paremaid tulemusi [106].

8.     Infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmete järgimine vähendab tervishoiuteenustega seotud infektsioonijuhte. Näited: 
a)    intravaskulaarse kateetri sisestamise ja hooldamise eeskirjade täitmine vähendab intravaskulaarse kateetriga seotud vereringeinfektsioonide esinemist kõigis intensiivraviosakondades (täiskasvanute ja vastsündinute osakonnad) [107];
b)    tõenduspõhiste infektsioonitõrje nõuete täitmine aitab täiskasvanute intensiivraviosakondades ennetada ventilaatorpneumooniat [108].

Mida saate teha?

9.    Rakendage infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmete juhendeid (suunised, eeskirjad ja kontroll-loendid) koos infektsioonide ennetamise ja tõrje rühmaga [86,87] [ekspertide konsensus].

10.    Järgige oma osakonnas kehtestatud antibiootikumravi eeskirju, mis on koostatud tõenduspõhiste suuniste järgi [31] [ekspertide konsensus].

11.    Alustage antibiootikumravi üksnes siis, kui on tõendatud bakterinfektsioon, ärge ravige kolonisatsiooni [31].

12.    Vältige ebavajalikku antibiootikumprofülaktikat [31].

13.    Antibiootikumi määramisel võtke patsiendilt põhjalik anamnees, sh antibiootikumide hiljutise kasutamise, ravimiallergiate, immunosupressiivse ravi kasutamise ja antibiootikumiresistentsuse riskitegurite kohta (nt hiljutine viibimine haiglas, hiljutised raviprotseduurid või hiljutine reisimine väljaspool Euroopat) [31].

14.    Kui kahtlete enne antibiootikumi määramist, tehke järgmist [25,26,53,70] [ekspertide konsensus]:
•    uurige kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke epidemioloogiaandmeid;
•    küsige juhiseid ja nõuandeid vanematelt kolleegidelt või antibiootikumikasutuse kava rühma liikmelt.

15.    Dokumenteerige patsiendikaardil antibiootikumravi näidustused, valitud ravim, annus, manustamisviis ja ravi kestus [31,42,70,71]. 

16.    Sepsisega patsientidel alustage tõhusat intravenoosset antibiootikumravi võimalikult ruttu [90].

17.    Enne antibiootikumravi alustamist veenduge, et külvid on võetud asjakohaselt ja saadetud mikrobioloogialaborisse [31,42,70,71].

18.    Antibiootikumravi uuesti hindamisel 48–72 tunni möödudes (või kohe pärast mikrobioloogiliste tulemuste saamist) vastake järgmistele põhiküsimustele [42,70]. 
Kas patsiendil on infektsioon, mis allub antibiootikumravile?
Kui jah, siis
i.    kas patsiendile on määratud õige(d) antibiootikum(id), õige annus ja õige manustamisviis?
ii.    kas infektsiooni ravimiseks võiks kasutada kitsama toimespektriga antibiootikumi?
iii.    kui kaua peaks patsient saama antibiootikumi (antibiootikume)?

19.    Kui märkate, et haigla või tervishoiuasutuse töötaja rikub suuniseid või eeskirju, küsige selgitust ja pakkuge abivahendeid, et ta mõistaks, mida ta tegi valesti [69] [ekspertide konsensus].

20.    Osalege regulaarselt koolitustel ja koosolekutel, mis toetavad haiglas a) antibiootikumide mõistlikku kasutamist, b) tõenduspõhiste kohalike antibiootikumikasutuse suuniste rakendamist ning c) infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmeid [52,53].