Antibiootikumiresistentsus – üha suurem oht inimeste tervisele

infograafika

Antibiootikumide suhtes resistentsete bakteritega nakatumisest põhjustatud infektsioonikoormus Euroopa elanikkonnale on võrreldav gripi, tuberkuloosi ja HIVi/AIDSi tekitatud kogukoormusega.

Antibiootikumiresistentsus – üha suurem oht inimeste tervisele

Kui soovite infograafikut muuta, peate enne Illustratori või InDesign faili avamist installima fontide paketi (Meta Pro). Ärge avage .ai faili enne fontide installimist.
 
Kui muudate faili ja installite fondi, palub ECDC, et pärast muudatuse tegemist font deinstallitaks, sest ECDC-l ei ole õigust anda fondi kasutamise luba.
 
Ärge lisage graafilisi elemente (välja arvatud täiendavad logod). Palun ärge muutke värve, reavahesid, paigutust ega fondi suurust (kui see ei ole hädavajalik). ECDC on nõus muudatused üle kontrollima.
 
Palun märkige infograafiku allikaks ECDC.