Αντοχή στα αντιβιοτικά – μια αυξανόμενη απειλή για την ανθρώπινη υγεία

γραφικό πληροφοριών

Οι αρνητικές επιπτώσεις των λοιμώξεων από ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια στον πληθυσμό της Ευρώπης είναι συγκρίσιμη με το άθροισμα των αρνητικών επιπτώσεων από λοιμώξεις όπως η γρίπη, η φυματίωση και το HIV/AIDS.

Αντοχή στα αντιβιοτικά – μια αυξανόμενη απειλή για την ανθρώπινη υγεία

Για να τροποποιήσετε την αφίσα χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά Meta Pro προτού ανοίξετε το αρχείο σε περιβάλλον Illustrator ή InDesign. Μην ανοίγετε το αρχείο .ai χωρίς να έχετε πρώτα εγκαταστήσει τη γραμματοσειρά.

Εάν εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά και τροποποιήσετε το αρχείο, μετά την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων πρέπει να την απεγκαταστήσετε διότι το ECDC δεν είναι εξουσιοδοτημένο να χορηγεί δικαιώματα χρήσης της γραμματοσειράς.

Η προσθήκη γραφικών, εκτός από λογότυπα, πρέπει να αποφεύγεται. Μην αλλάζετε τα χρώματα, το διάστιχο, τη διάταξη ή το μέγεθος των χαρακτήρων (εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο). Το ECDC ελέγχει τις τροποποιήσεις.

Τέλος, μην παραλείπετε να αναφέρετε το ECDC ως πηγή της αφίσας.