Patientbrochure

informationsmateriale værktøjssætmateriale

En patientbrochure, som læger i den primære sundhedstjeneste kan udlevere til patienter: Den forklarer, hvad antibiotikaresistens er, og hvorfor hensigtsmæssig brug af antibiotika er vigtig.

Download

Thumbnail