Hovedbudskaber til kliniske mikrobiologer

Opgaver

1.    Dine opgaver vedrørende bedre anvendelse af antibiotika består i at [31,98-100] [ekspertkonsensus]:
a)    deltage i teamet til antibiotikaforvaltning som et nøglemedlem af teamet
b)    samarbejde med specialisten i infektionssygdomme og hospitalsfarmaceuten om gennemførelse af programmet til antibiotikaforvaltning
c)    støtte evidensbaserede hospitalsretningslinjer for almindelige infektioner og for profylakse ved operationer 
d)    rettidigt identificere og indberette om mikroorganismer (f.eks. ved bloddyrkning) og antimikrobiel følsomhedsbestemmelse
e)    straks formidle kritiske resultater til den behandlende læge
f)    præsentere data på en måde, der støtter forsigtig brug af antibiotika, f.eks. ved selektiv rapportering til læger af et begrænset antal resultater af følsomhedsbestemmelse
g)    give retningslinjer for hensigtsmæssig prøveindsamling, håndhæve afvisning af uhensigtsmæssigt indsendte prøver og etablere procedurer til begrænsning af kontaminanter (f.eks. ved bloddyrkning)
h)    vejlede om empirisk antibiotikabehandling ved at formidle kumulative antimikrobielle følsomhedsdata for hospitalet eller afsnittet (f.eks. intensivafdeling eller akutmodtagelse)
i)    identificere eventuelle kritiske udviklingstendenser i antibiotikaresistens på hospitalet og omgående formidle observationer heraf til teamet til antibiotikaforvaltning og teamet til infektionsbekæmpelse.
j)    Forvalte hospitalets antibiotikaliste (dvs. listen over den medicin, der til rådighed for de ordinerende læger).

Hvad du kan gøre eller samarbejde om

2.    Give retningslinjer for prøvetagning, opbevaring og transport [98,99].

3.    Sikre, at laboratorieprøver og rapportering af antimikrobiel følsomhedsbestemmelse følger behandlingsretningslinjerne (herunder selektiv rapportering) og om nødvendigt ledsage dem med relevante kommentarer om fortolkning [31].

4.    Sikre, at svarene på prøver til identifikation og antimikrobiel følsomhedsbestemmelse formidles til ordinerende læger, sygeplejersker og teamet til antibiotikaforvaltning, især kritiske svar (f.eks. bloddyrkning) [98-100].

5.    Sikre, at testning og rapportering af mikrobiologiske svar følger europæiske og nationale standarder (dvs. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) (den europæiske komité vedrørende antimikrobiel følsomhedsbestemmelse – EUCAST)[31].

6.    Fremskaffe resistensdata på hospitals- og afdelingsniveau og formidle tendenser til teamet til antibiotikaforvaltning og teamet til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse [101].

7.    Regelmæssigt undervise hospitalets ordinerende læger i resistens og brug af hurtige, målrettede diagnostiske tests [31,53].