Leták pro pacienty

informační materiál materiály sady nástrojů

Leták pro pacienty určený předepisujícím lékařům v zařízeních primární péče, kteří ho předají pacientům: vysvětluje, co to je odolnost vůči antibiotikům a proč je důležité používat antibiotika vhodným způsobem.

Materiály sady nástrojů