Huvudbudskap för nyligen utexaminerade läkare och studenter 

informationsmaterial viktiga budskap verktyglådans innehåll

Beakta dessa budskap som komplement till huvudbudskapen för de specifika målgrupperna inom ditt specialområde. 

 Detta kan du göra

1.    Lära dig samt tillämpa alla rekommendationer om antibiotikaanvändning och vårdhygien/förebyggande och kontroll av infektioner som är relevanta för ditt specialområde [samsyn bland experter].

2.    När du ser att antibiotika förskrivs, fråga förskrivaren om indikation, val, dos, administreringsväg och tidslängd för behandlingen för att förstå om detta är i linje med riktlinjerna för antibiotikaanvändning [69].

3.    Om du ser personal vid sjukhus eller i en vårdmiljö som inte följer riktlinjer eller protokoll, fråga dem varför de inte gör detta och förse dem med verktyg så att de kan förstå vad de gör för fel [69] [samsyn bland experter]. 

4.    Innan du förskriver antibiotika bör du [25,26,53,70] [samsyn bland experter]
•    söka vägledning och råd från en erfaren kollega eller medlem av arbetsgruppen för antibiotic stewardship,
•    kontrollera lokala, regionala och nationella epidemiologiska uppgifter.

5.    Dokumentera indikationen för antibiotikaförskrivning, val av läkemedel, dos, administreringsväg och tidslängd för behandlingen i patientjournalen [31,42,70,71]. 

6.    Ställ dig följande viktiga frågor för att optimera antibiotikabehandlingen. Om du inte är säker bör du samråda med arbetsgruppen för antibiotic stewardship [31,42,53,70,71]: 
a)    Föreligger det med hög sannolikhet en bakteriell infektion, snarare än en kolonisering eller en virusinfektion?
b)    Har lämpliga odlingsprover tagits innan antibiotikabehandlingen påbörjats?
c)    Har du kontrollerat antibiotikaanvändning som skett nyligen, läkemedelsallergier, användning av immunsuppressiv terapi, sjukhusvistelse eller placering på institution som skett nyligen, resa utanför Europa som skett nyligen, och mikrobiologiska resultat för de föregående tre månaderna?
d)    Har patienten en infektion som kommer att svara på behandling med antibiotika?
Om ja:
i.    Får patienten korrekt antibiotika (av ett eller flera slag), korrekt dos och är administreringsvägen korrekt?
ii.    Skulle antibiotika med ett smalare spektrum kunna användas för att behandla infektionen?
iii.    Hur länge bör patienten få antibiotika (av ett eller flera slag)?

7.    Säkerställ att patienter (och deras familjer) förstår skälet till att antibiotikabehandling sätts in, och centrala punkter med anknytning till antibiotikaanvändning, däribland följande [31,69] [samsyn bland experter]: 
a)    Att ta antibiotika exakt såsom ordinerats. 
b)    Att aldrig spara antibiotika för senare användning.
c)    Att aldrig använda överbliven antibiotika från tidigare behandlingar.
d)    Att aldrig dela med sig av överbliven antibiotika till andra personer.